Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.5 Gwirio

Ar ôl i chi orffen drafftio’r cynnwys dylech wirio eich bod wedi cynnwys eich enw a’ch rhif Adnabod Personol ar bob tudalen a bod teitl yr aseiniad neu’r traethawd wedi ei gynnwys. Cyn i chi argraffu eich copi glân terfynol dylech hefyd sicrhau bod y fformadu cywir yn cael ei ddefnyddio, er enghraifft, gofod 1.5 rhwng y llinellau (darllenwch ddeunyddiau eich cwrs am ragor o fanylion) a bod y tudalennau wedi eu rhifo. [Dylech cynnwys eich enw a’ch rhif Adnabod Personol ar bob tudalen a bod teitl yr aseiniad neu’r traethawd wedi ei gynnwys.]

Gall sicrhau bod y gramadeg, yr atalnodi a’r sillafu yn gywir eich helpu i wella eich marciau, felly defnyddiwch y rhestr wirio prawfddarllen yn y llyfryn hwn fel canllaw.

Er bod y cam hwn yn bwysig ni ddylech dreulio gormod o amser yn gwirio. Cofiwch adael iddo fynd!