Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Y camau nesaf

Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, efallai yr hoffech astudio uned OpenLearn arall. Dyma ychydig awgrymiadau:

  • LDT_5 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] [Awgrym: daliwch Ctrl i lawr a chliciwch ar ddolen i'w hagor mewn tab newydd.] Sgiliau ysgrifennu traethodau ac adroddiadau
  • GSG_1 Beth yw ysgrifennu da?
  • LDT_3 Gweithio gyda siartiau, graffiau a thablau

Os hoffech astudio'n ffurfiol gyda'r Brifysgol Agored efallai yr hoffech fynd i'r gwefannau canlynol.