Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.1 Geiriau cyswllt

Mae geiriau cyswllt yn helpu i wneud i’ch dadl lifo, a phan fyddwch yn gwybod ble mae eich paragraffau yn dechrau ac yn gorffen, byddant yn eich helpu i gysylltu’r syniadau hynny a chreu un cyfanwaith ystyrlon. [Mae paragraffau yn rhannu’r ysgrifennu yn bynciau neu brif bwyntiau.]

Mae geiriau cyswllt yn atgoffa’r darllenwr o’r llinyn hyd yma ac yn cyfeirio at yr hyn sydd i ddod yn nes ymlaen (gweler Ffigur 5). Gellir eu defnyddio i

  • gysylltu syniadau mewn brawddeg
  • cysylltu brawddegau
  • cysylltu paragraffau.
Ffigur 5 Mae geiriau cyswllt yn rhan hanfodol o unrhyw waith ysgrifennu.

Ceisiwch ddefnyddio rhai o’r geiriau cyswllt canlynol yn eich aseiniad nesaf.

Table 2
I ychwanegu pwyntI gyferbynnu dau bwyntI nodi canlyniadau
ac …ond…oherwydd …
hefyd …Fodd bynnag …am ...
Yn ogystal …er …gan ...
Yn yr un modd …Ar y naill law ...Felly …
Nid yn unig.... ond hefyd....ar y llaw arall ...O ganlyniad …
Ymhellach ...Eto …O’r herwydd ...
At hynny ...Serch hynny …
I roi enghraifftI symud ymlaen i’r pwynt nesafI grynhoi
er enghraifft …Yn olaf …
hynny yw ...YnaI gloi…
sef ...Ar ôl hyn/hynny …Y casgliad felly yw ...
Wedyn ...I grynhoi...