Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)
Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.4.2 Tablau, geirfaoedd a rhestri

Gall creu tablau, naill ai ar bapur neu ar y cyfrifiadur, eich helpu i roi trefn ar gydberthnasau rhwng cysyniadau, awduron pwysig, prosesau a phethau eraill. Er enghraifft, gallai tabl eich helpu i gymharu’r agweddau gwahanol ar dair damcaniaeth gyferbyniol (gweler Ffigur 5).

Gallech ychwanegu saethau a thynnu lluniau i ddangos cydberthnasau neu gryfderau neu wendidau.

Gall gwneud rhestri o dan benawdau eich helpu i osod eich nodiadau mewn grwpiau, ac mae geirfaoedd yn nhrefn yr wyddor yn ffordd wych o ddod o hyd i unrhyw derminoleg arbenigol ar gyfer eich cwrs.

Ffigur 6 Diagram llinell o gylchred fetabolaidd Krebs