Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)
Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Pam gwneud nodiadau?

Gall gwneud nodiadau gyfrannu at y broses o ddarllen yn weithredol ac, felly, eich helpu i ganolbwyntio ar y pwnc rydych yn ei astudio. Os ydych yn ddetholus o ran y technegau a ddefnyddiwch ar gyfer gwneud nodiadau gallwch eu teilwra at ddibenion penodol - er enghraifft, i gasglu ynghyd ddeunydd o’r cwrs yn gyffredinol a fydd yn ddefnyddiol pan ddaw yn adeg adolygu ar gyfer arholiad neu waith ar aseiniad.