Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)
Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Bydd y sgiliau hyn yn eich gwella

Mae’n cymryd amser i bawb ddod o hyd i’r ffordd orau o ddarllen, deall a gwneud nodiadau yn y brifysgol. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn teimlo eich bod yn gwneud hyn yn effeithlon ar y dechrau. Rhowch amser i’ch hun ymgyfarwyddo â ffyrdd gwahanol o wneud nodiadau a mynd i’r afael â deunyddiau anodd y cwrs.

Yn bwysicaf oll, peidiwch â bod ofn gofyn am help. Os nad ydych yn deall rhywbeth, gall eich tiwtor neu gynghorydd astudio eich rhoi ar ben ffordd. Efallai mai’r cyfan sydd ei angen arnoch yw ychydig o eglurhad ar frawddeg neu baragraff penodol - gall cydnabod pryd mae angen help arnoch a gwybod sut i ofyn amdano arbed llawer iawn o amser a gofid i chi ac mae’n sgil dda i’w meithrin ynddi ei hun.

Cofiwch gymryd sgiliau gwneud nodiadau a darllen yn effeithiol o ddifrif. Fe welwch fod amser a dreulir ar ddatblygu eich sgiliau nawr yn gwella eich gallu i ymdopi â gofynion astudio yn y dyfodol. Mae’r sgiliau sy’n gysylltiedig â bod yn fyfyriwr effeithlon ac effeithiol yn hynod ddefnyddiol mewn meysydd eraill o’ch bywyd hefyd, er enghraifft yn y gweithle. Datblygwch y sgiliau hynny nawr ac ni fyddwch byth yn difaru.