Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)
Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.4.4 Mapiau meddwl

Mae mapiau meddwl yn ddull gweledol arall o wneud nodiadau, a elwir hefyd yn nodiadau chwistrellu, mapiau cysyniadau neu nodiadau patrymog. Maent yn dangos sut mae agweddau gwahanol ar bwnc yn ymwneud â’i gilydd. Mae diagramau llinell yn defnyddio saethau i ddangos dilyniant neu broses ond mae mapiau meddwl fel o gwrs ail lefel y Brifysgol Agored, Bioleg Ddynol (SK277) ciplun o’r berthynas gymhleth yn aml rhwng cysyniadau a syniadau (gweler Ffigur 7).

Ffigur 7 Mae’r map meddwl hwn yn crynhoi disgrifiad hir o broteinau

Fel gyda diagramau llinell, dylech ddefnyddio geiriau neu ymadroddion byr yn eich map meddwl yn hytrach na brawddegau, a gallwch ychwanegu lliw a symbolau.

Mae mapiau meddwl electronig am ddim ar gael i’w lawrlwytho o’r we. Maent yn hawdd ac yn gyflym i’w defnyddio a gellir eu defnyddio i gynhyrchu nodiadau astudio effeithiol iawn.