Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)
Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Learning outcomes

Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, byddwch:

  • wedi datblygu eich sgiliau darllen a gwrando a bydd gennych ddealltwriaeth o wrando'n astud a darllen yn feirniadol

  • wedi dysgu technegau er mwyn darllen yn gyflymach

  • yn deall sut i werthuso deunydd ar-lein

  • yn deall pwysigrwydd gwneud nodiadau da

  • wedi dysgu sut i wneud nodiadau a'u rhoi mewn trefn

  • yn gwybod sut i wneud nodiadau o ddeunydd sain

  • yn gwybod sut i wneud nodiadau ar fformiwlâu a datrys problemau

  • wedi dysgu dulliau er mwyn rhannu eich nodiadau.