Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)
Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Y camau nesaf

Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, efallai yr hoffech astudio uned OpenLearn arall, neu un o fodiwlau'r Brifysgol Agored [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Dyma ychydig awgrymiadau:

  • DD100121_1 [Awgrym: daliwch Ctrl i lawr a chliciwch ar ddolen i'w hagor mewn tab newydd.] Darllen a gwneud nodiadau - paratoi ar gyfer astudio
  • D218_7 Datblygu sgiliau darllen mewn perthynas â'r Gwyddorau Cymdeithasol
  • GSG_3 Darllen