Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Deall y cwestiwn

You can experience this free course as it was originally designed on OpenLearn [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] , the home of free learning from The Open University: www.open.edu/ openlearn/ free-courses.

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

www.open.edu/ openlearn/ languages/ welsh/ paratoi-aseiniadau-preparing-assignments/ content-section-0?utm_source=amazon&utm_campaign=ou&utm_medium=ebook

[Mae gan bob cwestiwn eiriau allweddol, a bydd eu nodi yn eich helpu i benderfynu beth yw diben yr aseiniad] Cyn i chi ddechrau mynd i’r afael â’ch aseiniad, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn deall beth y mae’n gofyn i chi ei wneud.

Mae gan bob cwestiwn eiriau allweddol, a bydd eu nodi yn eich helpu i benderfynu beth yw diben yr aseiniad a beth y mae’n rhaid i chi ei wneud. Mae geiriau allweddol ‘cynnwys’ yn dweud wrthych am y pynciau y mae’n rhaid canolbwyntio arnynt ac mae geiriau ‘proses’ yn dweud wrthych beth y mae’n rhaid i chi ei wneud gyda’r cynnwys.

Edrychwch yn ofalus i ddechrau ar y cwestiwn a nodwch y geiriau neu’r ymadroddion allweddol.