Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Cafodd y cwrs am ddim hwn ei ysgrifennu gan Esther Spring gyda chefnogaeth Beccy Dresden.

Ac eithrio deunyddiau trydydd parti a phan nodir yn wahanol (gweler telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Mae'r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchnogol ac fe'i defnyddir dan drwydded (nad yw'n destun y Drwydded Creative Commons). Cydnabyddir y ffynonellau canlynol gyda diolch am ganiatâd i atgynhyrchu deunydd yn y cwrs am ddim hwn:

Delweddau

Delwedd cwrs: keith morris / Alamy Stock Photo

Ffigwr 5: The Cynefin Company; https://thecynefin.co/ about-us/ about-cynefin-framework/

Ffigwr 6: wedi ei addasu gan Sarkar a Kotler (dim dyddiad) o Rittel a Webber (1973)

Ffigwr 7: addaswyd o Impact Innovation

Ffigwr 8: Cenhedloedd Unedig

Ffigwr 9: Llywodraeth Cymru; Mae'n cynnwys gwybodaeth sector cyhoeddus sydd wedi'i thrwyddedu o dan y Drwydded Llywodraeth Agored v3.0.; https://llyw.cymru/ llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-pecyn-adnoddau-gweledol

Ffigwr 10: Llywodraeth Cymru 2019, Hawlfraint y Goron; https://llyw.cymru/ sites/ default/ files/ publications/ 2019-07/ adroddiad-atodol-i-adolygiad-y-du-o-gynnydd-tuag-at-y-nodau-datblygu-cynaliadwy-2030_1.pdf

Ffigwr 11: o World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, Medi 2011

Ffigwr 12: addaswyd o: https://www.researchgate.net/ figure/ The-interconnection-of-the-elements-of-the-Triple-Bottom-Line-concept_fig1_329185478httpshttps://creativecommons.org/ licenses/ by/ 4.0/

Ffigwr 13: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol; https://www.ons.gov.uk/ employmentandlabourmarket/ peopleinwork/ employmentandemployeetypes/ articles/ businessandindividualattitudestowardsthefutureofhomeworkinguk/ apriltomay2021

Ffigwr 14: Yr Athro A. Felstead, ‘Outlining the contours of the ‘Great Homeworking Experiment’ and its implications for Wales’

Ffigwr 15: gyda ddiolch i Corporate Research Forum

Ffigwr 17: gyda ddiolch i Jacob Morgan, © Chess Media Group

Ffigwr 18: o: Gweledigaeth Ar Gyfer Cymru Wledig: Yr Adroddiad Dystiolaeth; ysgrifennwyd gan Michael Woods gyda Jesse Heley, Helen Howells a Bryonny Goodwin-Hawkins, Prifysgol Aberystwyth; CC-BY-NC

Ffigyrau 19 a 20: addaswyd o Understanding Organisations, Charles Handy, Penguin book, 4edd argraffiad, 1993

Ffigwr 22: addaswyd o World of Work Project: https://worldofwork.io/ 2019/ 07/ the-burke-litwin-organizational-change-framework/

Ffigyrau 23 a 24: The Financial Times: https://www.ft.com/ content/ 5ed49b8a-6c69-418c-9a26-7f43a99b1d1f

Ffigyrau 25 a 26: o McKinsey and Company; https://www.mckinsey.com/ business-functions/ strategy-and-corporate-finance/ our-insights/ how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever

Ffigwr 27: Boston Consulting Group

Ffigwr 28: o: Consider the Three Ds When Talking about Digital Transformation; Betsy Reinitz, 1 Mehefin, 2020, Educause

Ffigwr 29: addaswyd o 2022 Workplace Learning Report, The Transformation of L&D Learning leads the way through the Great Reshuffle; Linkedin Learning

Ffigwr 30: addaswyd o: Workforce planning practice; Chartered Institute of Personnel and Development 2022,

Ffigwr 31: Smartboost

Ffigwr 32: o: A Deeper Dive into LEGO Bricks and Data Stories; Brent Dykes

Tabl 3: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru; https://www.futuregenerations.wales/ cy/ about-us/ future-generations-act/

Sain/Gweledol

Gweithgaredd 13: Fideo; Why GQ is the kind of intelligence we all need; Poornima Luthra; TEDxTalks; CC BY -- NC -- ND 4.0 International

Adran Ystyriaethau cynhwysiant i fenywod: Fideo; Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2021, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) and United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Statistics Division, 2021.

Gwnaethpwyd pob ymdrech i gysylltu â pherchnogion hawlfraint. Os esgeuluswyd unrhyw un yn anfwriadol, bydd y cyhoeddwyr yn hapus i wneud y trefniadau gofynnol ar y cyfle cyntaf.

Peidiwch â cholli cyfle

Os yw darllen y testun hwn wedi eich ysbrydoli i ddysgu mwy, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r miliynau o bobl sy'n darganfod ein hadnoddau dysgu a chymwysterau am ddim trwy droi at y Brifysgol Agored – www.open.edu/ openlearn/ free-courses.