ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಿಕೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಡೀಯೊದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಮುನ್ನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಅದರಿಂದ ಅವರುಗಳು ಏನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ’ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಿಕೆ’ [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

 

ಬಹು ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಹು ಭಾಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

 

ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಷಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

 

ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಇಡೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಾಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರುಗಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
  • ವಿಡೀಯೊ/ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
  • ಈ ವಿಡೀಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು You Tube ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
  • TESS-India ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ OER ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗಣಿತ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು

ಯೋಚಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ಗುಂಪುಕಾರ್ಯದ ಬಳಕೆ