Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Cynaliadwyedd a llesiant

‘In 1987, the United Nations Brundtland Commission [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] defined sustainability as ‘meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

(UN, dim dyddiad (a))

Wrth ddatblygu dull sefydliadol o ymdrin â chynaliadwyedd, mae’n bwysig i lesiant gael lle blaenllaw, ac nad yw’r pwyslais ar ddim ond y targedau i liniaru’r argyfwng newid hinsawdd. Nododd Cytundeb Hinsawdd Paris 2015 darged i atal tymheredd cyfartalog y byd rhag codi dros 2.0°C (1.5°C yn ddelfrydol), a chytundeb gan bartïon Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (UNFCCC) i leihau allyriadau carbon o 45% erbyn 2030 a chyrraedd sero net erbyn 2050.

Mae’n ofynnol dan y gyfraith i bob sefydliad yn y Deyrnas Unedig leihau ei allyriadau carbon. Mae’r dull o wneud hyn yn amrywio trwy’r Deyrnas Unedig. Gallwch archwilio’r rhain ar gyfer eich cenedl chi trwy’r dolenni isod: