Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Advanced Workplace Associates (2022) Mynegai Gweithio Hybrid AWA. Ar gael yma: https://www.advanced-workplace.com/ the-awa-hybrid-working-index/ #more-12806 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (Cyrchwyd: 25 Awst 2022).
Amenduni, F. a Ligorio, M.B. (2022) ‘Blended Learning and Teaching in Higher Education: An International Perspective’, Educational Science, cyf. 12(2). Ar gael yma: https://doi.org/ 10.3390/ educsci12020129 (Cyrchwyd: 21 Mai 2022).
Burke, W. W. a Litwin, G. H. (1992) ‘A Causal Model of Organisation Performance and Change’, Journal of Management, cyf 18(3), tt 523–545.
CIPD (2021) Dadansoddiad PESTLE. Ar gael yma: https://www.cipd.co.uk/ knowledge/ strategy/ organisational-development/ pestle-analysis-factsheet#gref (Cyrchwyd: 26 Awst 2022).
Defeyter M.A., Stretesky, P.B., Long, M.A., Furey, S., Reynolds, C., Porteous, D., Dodd, A., Mann, E., Kemp, A., Fox, J., Mc Anallen, A. a Gonçalves L (2021) ‘Mental Well-Being in UK Higher Education During COVID-19: Do Students Trust Universities and the Government?’ Frontiers in Public Health, cyf. 9. Ar gael yma: https://doi.org/ 10.3389/ fpubh.2021.646916 (Cyrchwyd: 21 Mai 2022).
Elkington, J. (1994) ‘Towards the sustainable corporation: win-win-win business strategies for sustainable development’, California Management Review, cyf. 36, tt. 90–100. Ar gael yma: https://journals.sagepub.com/ doi/ 10.2307/ 41165746 (Cyrchwyd: 20 Mai 2022).
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (dim dyddiad) Taith tuag at Gymru Lewyrchus, 5: Sgiliau at y dyfodol, tudalen 9. Ar gael yma:https://www.futuregenerations.wales/ wp-content/ uploads/ 2019/ 09/ Prosperous-Wales-Topic-5-welsh.pdf (Cyrchwyd: 21 Mai 2022).
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (dim dyddiad) Fframwaith Craffu Cenedlaethau’r Dyfodol. Ar gael yma: https://www.futuregenerations.wales/ wp-content/ uploads/ 2019/ 01/ 20190108-Scrutiny-Framework-Draft-cym.pdf (Cyrchwyd: 21 Mai 2022).
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (dim dyddiad) Fframwaith dylunio gwasanaeth Cenedlaethau’r Dyfodol. Ar gael yma: https://www.futuregenerations.wales/ wp-content/ uploads/ 2018/ 11/ 33869-Future-Generations-Framework-for-Service-Design_Welsh_FINAL-WEB.pdf (Cyrchwyd: 21 Mai 2021).
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (dim dyddiad) Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Ar gael yma: https://www.futuregenerations.wales/ cy/ about-us/ future-generations-act/ (Cyrchwyd: 21 Mai 2022).
George, B. (2017) ‘VUCA 2.0: A Strategy For Steady Leadership In An Unsteady World’, Forbes, (17 Chwefror). Ar gael yma: https://www.forbes.com/ sites/ hbsworkingknowledge/ 2017/ 02/ 17/ vuca-2-0-a-strategy-for-steady-leadership-in-an-unsteady-world/ ?sh=5daa422f13d8 (Cyrchwyd: 27 Mai 2022).
Pillans, G. von Rohr, C. a Whelan, J. (2022) ‘The realities of the new working environment’ CRF, (5 Mai). Ar gael yma: https://www.crforum.co.uk/ research-and-resources/ research-the-realities-of-the-new-working-environment/ (Cyrchwyd: 26 Awst 2022).
Green House Gas Protocol (2013) Scope 3 Calculation Guidance. Ar gael yma: https://ghgprotocol.org/ scope-3-technical-calculation-guidance#supporting-documents (Cyrchwyd: 26 Awst 2022).
Handy, C. (1993) Understanding Organisations. 4ydd argraffiad Llundain: Penguin
Holladay, R. (2018) ‘Nothing is Intractable: You Can Change the World’, Human Systems Dynamics Institute, (Ebrill). Ar gael yma: https://www.hsdinstitute.org/ resources/ nothing-is-intractable.html (Cyrchwyd 26 Awst 2022).
IDEO (2015) The Field Guide to Human-Centered Design. San Francisco, CA: IDEO.
Impact Innovation (dim dyddiad) Dadansoddiad PESTLE. Ar gael yma: https://www.impact-innovation.co.uk/ pestle-analysis (Cyrchwyd: 26 Awst 2022).
International Organization for Standardization (2019) The human-centred organization — Guidance for managers (Safon ISO Rhif: 27501:2019). Ar gael yma: https://www.iso.org/ standard/ 64241.html (Cyrchwyd: 21 Mai 2022).
International Organization for Standardization (2016) The human-centred organization — Rationale and general principles (Safon ISO Rhif 27500). Ar gael yma: https://www.iso.org/ standard/ 64239.html/ (Cyrchwyd: 21 Mai 2022).
IPCC (2021) ‘Summary for Policymakers’ yn Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Cyfraniad Gweithgor I at Chweched Adroddiad Asesu’r Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd. [MassonDelmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, a B. Zhou (gol.)] Cambridge University Press.
Johansen, B. (2009) Leaders make the future. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.
LaBerge, L., O’Toole, C. Schneider, J. Smaje, K. (2020) ‘How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point—and transformed business forever’, McKinsey & Company, (5 Hydref). Ar gael yma: https://www.mckinsey.com/ business-functions/ strategy-and-corporate-finance/ our-insights/ how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever (Cyrchwyd: 21 Mai 2022).
Miller (2020) ‘The Triple Bottom Line: What it is and why it’s important’, Business Insights, (8 Rhagfyr). Ar gael yma: https://www.researchgate.net/ figure/ The-interconnection-of-the-elements-of-the-Triple-Bottom-Line-concept_fig1_329185478 (Cyrchwyd 21 Mai 2022).
Mullins, L. J. (1993) Management and Organizational Behaviour. 3ydd argraffiad. Llundain: Pitman Publishing.
Rittel, H.W.J. a Webber, M.M. (1973) ‘Dilemmas in a general theory of planning’, Policy Sciences, cyf. 4, tt. 155–169.
Stiehm, J. (2002) US Army War College: military education in a democracy. Philadelphia, PA: Temple University Press.
UN (dim dyddiad (a)) Academic Impact: Sustainability. Ar gael yma: https://www.un.org/ en/ academic-impact/ sustainability (Cyrchwyd: 26 Awst 2022).
UN (2022) Digital Library: Net Zero Coalition. Ar gael yma: https://www.un.org/ en/ climatechange/ net-zero-coalition (Cyrchwyd: 26 Awst 2022).
United Nations Development Programme (UNDP) (dim dyddiad) UNDP in the Arab States − Human-Centred Design. Ar gael yma: https://www.undp.org/ arab-states/ human-centered-design (Cyrchwyd: 21 Mai 2022).
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Ar gael yn: https://www.legislation.gov.uk/ anaw/ 2015/ 2/ contents/ enacted/ welsh (Cyrchwyd: 21 Mai 2022).
Wong, E. (2020) What is a wicked problem and how can you solve it? Ar gael yn: https://www.interaction-design.org/literature/article/wicked-problems-5-steps-to-help-you-tackle-wicked-problems-by-combining-systems-thinking-with-agile-methodology (Cyrchwyd: 22 Mai 2022).