Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

9 Wythnos fyrrach: meddwl am gynllunio tymor hir

Dyluniwyd y cwrs hwn er mwyn i chi ystyried eich anghenion sefydliadol i gynorthwyo i gynllunio ar gyfer newid. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus feddwl am effaith tymor hir eu penderfyniadau. Er mwyn cynorthwyo gyda chynllunio tymor hir (a phob cynllunio) maent wedi creu pecyn cymorth sy’n defnyddio’r Fframwaith Tri Gorwel [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Dr Louisa Petchey – Uwch Arbenigwr Polisi, Iechyd Cyhoeddus Cymru – a fu’n rhan o greu’r pecyn cymorth, yn esbonio sut y gall ei ddefnyddio helpu i gynllunio tymor hir a meddwl am y dyfodol.

Download this video clip.Video player: hyb_1_2022_sept133_three_horizons_toolkit_compressed.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Wrth i ni barhau i esblygu ein dulliau o weithio, ac i’n disgwyliadau o ran cydbwysedd bywyd a gwaith newid, fe fu galwadau i ystyried wythnos waith fyrrach.

Darllenwch yr erthygl a gwyliwch y fideo isod o Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Llywodraeth Cymru, er mwyn ystyried goblygiadau'r wythnos waith fyrrach a pharhau i weithio o bell..

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn galw am dreial Wythnos Waith Fyrrach

Download this video clip.Video player: hyb_1_2022_sept134_shorter_week_30percente_from_home_compressed.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gweithgaredd 29: Treialu wythnos waith fyrrach

Timing: 15 munud

Wrth ddefnyddio’r cwrs a’ch dealltwriaeth o’ch sefydliad ysgrifennwch grynodeb byr o’r hyn y byddai angen i chi ei ystyried i dreialu wythnos waith fyrrach, ymrwymiad i barhau i weithio'n hybrid neu o bell yn unig, a’r effaith ar eich gweithwyr a’ch myfyrwyr.

Ar ôl i chi wneud hyn, efallai y byddwch am ddefnyddio Pecyn Cymorth Tri Gorwel i weithio gydag eraill i ddatblygu eich syniadau am wythnos waith fyrrach, neu broblem gynllunio arall sydd gennych, y tu allan i'r amser a neilltuwyd ar gyfer astudio'r cwrs hwn.

Gallwch ddatblygu eich dealltwriaeth o gynllunio ar gyfer y dyfodol ymhellach trwy astudio’r cwrs Gweithio hybrid: cynllunio sy’n esbonio’r Fframwaith Tri Gorwel a fframweithiau eraill ar gyfer cynllunio’n fwy manwl. Gallwch ddod o hyd i'r cwrs yma: Cefnogi gweithio hybrid yng Nghymru

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Trafodaeth

Gan gynllunio ar gyfer gweithio hybrid hirdymor ac ystyried wythnosau gwaith byrrach, efallai eich bod wedi meddwl am rywfaint o’r effaith sefydliadol y gallai hyn ei chael, lles eich gweithwyr a’r pethau ymarferol.

Yn y fideo isod mae Natasha Davies, Arweinydd Polisi ac Ymchwil o Chwarae Tegyn rhoi mewnwelediadau i sefydliadau eu hystyried.

Download this video clip.Video player: hyb_1_2022_sept136_requirements_for_remote_working_natasha_davies.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).