Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Ahmed, A. (2018) ‘Types of workplace diversity’, Bizfluent. Ar gael yn: https://bizfluent.com/ facts-5618840-types-workplace-diversity.html [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   (Cyrchwyd: 28 Mehefin 2022).

Bailenson, J. N. (2021) ‘Nonverbal overload: A theoretical argument for the causes of Zoom fatigue’, Technology, Mind, and Behavior, 2 (1). Ar gael yn: doi:10.1037/tmb0000030 (Cyrchwyd: 12 Medi 2022).

Barak, M. E. M. (2017) Managing diversity: Toward a globally inclusive workforce. 4ydd argraffiad UDA: Sage Publications.

Bassa, B. (2022) ‘Pouring from an empty cup: poor university staff wellbeing is an impossible ground for high quality teaching’, AdvanceHE, (18 Mai). Ar gael yn: https://www.advance-he.ac.uk/ news-and-views/ pouring-empty-cup-poor-university-staff-wellbeing-impossible-ground-high-quality (Cyrchwyd: 12 Mehefin 2022).

Baumer, N. a Frueh, J. (2021) ‘What is neurodiversity?’, Harvard Health Publishing, (23 Tachwedd). Ar gael yn: https://www.health.harvard.edu/ blog/ what-is-neurodiversity-202111232645 (Cyrchwyd: 28 Mehefin 2022).

Berry, I. (2022) Stop having meetings. Start having conversations, (12 Ebrill). Ar gael yn: https://www.linkedin.com/ pulse/ stop-having-meetings-start-conversations-ian-berry/ ?trk=articles_directory (Cyrchwyd: 22 Medi 2022).

Be SHARP (2019) What is wellbeing? 31 Awst. Ar gael: https://www.youtube.com/ watch?v=NeWilXAbF5U (Cyrchwyd: 29 Mehefin 2022).

CIPD (2020) Health and Well-being at Work. Ar gael yn: https://www.cipd.co.uk/ Images/ health-and-well-being-2020-report_tcm18-73967.pdf (Cyrchwyd: 29 Mehefin 2022).

CIPD (2022) Health and wellbeing at work. Ar gael yn: https://www.cipd.co.uk/ knowledge/ culture/ well-being/ health-well-being-work (Cyrchwyd: 29 Mehefin 2022).

CIPD (2022) Equality, diversity and inclusion (EDI) in the workplace. Ar gael yn: https://www.cipd.org/ uk/ knowledge/ factsheets/ diversity-factsheet/ (Cyrchwyd: 29 Mai 2023).

Clampitt, P. G. a Girard, D. (1993) ‘Communication satisfaction: a useful construct?’, The New Jersey Journal of Communication, 1(2), tt. 84–102. Ar gael yn: https://doi.org/ 10.1080/ 15456879309367255 (Cyrchwyd: 29 Mehefin 2022).

Deligiannis, N. (2022) ‘How to prioritise the wellbeing of your people in a hybrid workplace’, Hays plc − Advice & Insights. Ar gael yn: https://www.hays.com.au/ blog/ insights/ how-to-prioritise-the-wellbeing-of-your-people-in-a-hybrid-workplace (Cyrchwyd: 5 Mehefin 2022).

Yr Adran Iechyd (2014) The Relationship between Wellbeing and Health. Health Improvement Analytical Team Department of Health, Ionawr 2014. Ar gael yn: https://assets.publishing.service.gov.uk/ government/ uploads/ system/ uploads/ attachment_data/ file/ 295474/ The_relationship_between_wellbeing_and_health.pdf (Cyrchwyd: 5 Mehefin 2022).

El-Gawad, S. A (2013) ‘Effective Communication and Job Satisfaction among Staff Nurses Working in Pediatric Intensive Care Units’, Life Science Journal, 10(1), tt. 2661–2669. Ar gael yn: https://www.researchgate.net/ publication/ 261359002_Effective_Communication_and_Job_Satisfaction_among_Staff_Nurses_Working_in_Pediatric_Intensive_Care_Units (Cyrchwyd: 12 Medi 2022).

EOC (2022) Y Comisiwn Cyfle Cyfartal. Ar gael yn: https://www.eoc.org.uk (Cyrchwyd: 26 Mehefin 2022).

Fertility network uk (dim dyddiad), https://fertilitynetworkuk.org/ (Cyrchwyd 1 Mehefin 2023)

Finkbeiner, K. (2022) ‘Positive psychology in the workplace’, Zevo Health, 28 Chwefror. Ar gael yn: https://www.zevohealth.com/ uk/ blog/ positive-psychology-in-the-workplace (Cyrchwyd: 26 Mehefin 2022).

Florisson, R. (2022) ‘Unlocking flexible working’, Lancaster University Work Foundation, 31 Ionawr. Ar gael yn: https://www.lancaster.ac.uk/ work-foundation/ news/ blog/ unlocking-flexible-working (Cyrchwyd: 20 Mehefin 2022).

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru (2022a) Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Ar gael yn: https://www.futuregenerations.wales/ cy/ about-us/ future-generations-act/ (Cyrchwyd: 20 Mehefin 2022).

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, (2022b) Newid syml. Ar gael yn: https://www.futuregenerations.wales/ cy/ simple-changes/ (Cyrchwyd: 20 Mehefin 2022).

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, (2022c) Taith tuag at Gymru iachach. Ar gael yn: https://www.futuregenerations.wales/ wp-content/ uploads/ 2019/ 11/ Healthier-Wales-Topic-1-welsh.pdf (Cyrchwyd: 15 Awst 2022).

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru (2022d) Cymru sy'n fwy cyfartal Ar gael yn: https://www.futuregenerations.wales/ cy/ a-more-equal-wales/ (Cyrchwyd: 15 Awst 2022).

GOV.UK (2013) Equality Act 2010: Guidance. Ar gael yn www.gov.uk/ guidance/ equality-act-2010-guidance. (Cyrchwyd: 23 Mai 2023).

GOV.UK (2013) Equality Act 2010. Ar gael yn: https://www.legislation.gov.uk/ ukpga/ 2010/ 15/ contents (Cyrchwyd: 12 Medi 2022).

Groysberg, B. a Connolly, K. (2013) ‘Great leaders who make the mix work’, Harvard Business Review, 91, tt. 68–76. Ar gael yn: https://hbr.org/ 2013/ 09/ great-leaders-who-make-the-mix-work (Cyrchwyd: 12 Medi 2022).

Inclusive Employers (2022) What is inclusion? Ar gael yn: https://www.inclusiveemployers.co.uk/ about/ what-is-workplace-inclusion (Cyrchwyd: 20 Mehefin 2022).

Jisc (dim dyddiad) Individual digital capabilities. Ar gael yn: https://digitalcapability.jisc.ac.uk/ what-is-digital-capability/ individual-digital-capabilities/ (Cyrchwyd: 1 Mehefin 2023).

Jisc (2019a) Digital wellbeing. Ar gael yn: https://digitalcapability.jisc.ac.uk/ what-is-digital-capability/ digital-wellbeing (Cyrchwyd: 7 Medi 2022).

Jisc (2019b) Good practice principles to support the digital wellbeing of your students and staff: Briefing paper for senior leaders. Ar gael yn: https://digitalcapability.jisc.ac.uk/ what-is-digital-capability/ digital-wellbeing (Cyrchwyd: 30 Mehefin 2022).

Jisc (2019c) Digital wellbeing for you, your colleagues and students: Briefing paper for senior leaders. Ar gael yn: https://digitalcapability.jisc.ac.uk/ what-is-digital-capability/ digital-wellbeing (Cyrchwyd: 29 Mehefin 2022).

Jisc (2021) Student and staff wellbeing in higher education. Ar gael yn: https://www.jisc.ac.uk/ reports/ student-and-staff-wellbeing-in-higher-education (Cyrchwyd: 29 Mehefin 2022).

Lufkin, B. (2021) (2021) Why presenteeism wins out over productivity. Ar gael yn: https://www.bbc.com/ worklife/ article/ 20210604-why-presenteeism-always-wins-out-over-productivity (Cyrchwyd: 17 Awst 2022).

Menopause support (dim dyddiad), https://menopausesupport.co.uk/ (Cyrchwyd: 1 Mehefin 2023)

Mental health at work (dim dyddiad), https://www.mentalhealthatwork.org.uk/ (Cyrchwyd: 1 Mehefin 2023)

Microsoft 365 Team (2022) 10 benefits of use video conferencing [sic]. Ar gael yn: https://www.microsoft.com/ en-us/ microsoft-365/ business-insights-ideas/ resources/ 10-reasons-to-use-video-conferencing (Cyrchwyd: 13 Medi 2022).

Miscarriage association (dim dyddiad), Miscarriage and the workplace. Ar gael yn: https://www.miscarriageassociation.org.uk/ miscarriage-and-the-workplace/ (Cyrchwyd 1 Mehefin 2023)

Mind (2018) Ein Mynegai Llesiant yn y Gweithle, 4 Mehefin. Ar gael yn: https://www.youtube.com/ watch?v=uRvZIlKQdBM (Cyrchwyd: 17 Awst 2022).

National Institute for Health and Care Research (NIHR) (2021) ‘Pregnancy loss leads to post-traumatic stress in one in three women’, Mental Health Alert [Ar-lein]. Ar gael yn: https://evidence.nihr.ac.uk/ alert/ pregnancy-loss-post-traumatic-stress/ (Cyrchwyd: 1 Mehefin 2023).

National Wellbeing Hub (dim dyddiad) How can I support my colleagues? Ar gael yn: https://wellbeinghub.scot/ resource/ how-can-i-support-my-colleagues (Cyrchwyd: 29 Mehefin 2022).

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) (2018) Surveys using our four personal well-being questions. Ar gael yn: https://www.ons.gov.uk/ peoplepopulationandcommunity/ wellbeing/ methodologies/ surveysusingthe4officefornationalstatisticspersonalwellbeingquestions (Cyrchwyd: 29 Mehefin 2022).

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) (2020) Measures of National Well-being Dashboard: Quality of Life in the UK, 12 Mai 2023. Ar gael yn: https://www.ons.gov.uk/ peoplepopulationandcommunity/ wellbeing/ articles/ ukmeasuresofnationalwellbeing/ dashboard (Cyrchwyd: 9 Mehefin 2023).

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) (2020) Young people’s well-being measures. Ar gael yn: https://www.ons.gov.uk/ peoplepopulationandcommunity/ wellbeing/ datasets/ youngpeopleswellbeingmeasures (Cyrchwyd: 26 Mehefin 2022).

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) (2023) Measures of National Well-being Dashboard: Quality of Life in the UK, 12 Mai 2023. Ar gael yn: https://www.ons.gov.uk/ peoplepopulationandcommunity/ wellbeing/ articles/ measuresofnationalwellbeingdashboardqualityoflifeintheuk/ 2022-08-12 (Cyrchwyd: 9 Mehefin 2023).

Office Reality (2022) How to create an accessible workplace for people with disabilities. Ar gael yn: https://www.officereality.co.uk/ blog/ how-to-create-an-accessible-workplace-for-people-with-disabilities (Cyrchwyd: 29 Mehefin 2022).

Pecis, L. a Florisson, R. (2021) ‘Mitigating wellbeing pressures in remote and hybrid working models’, Lancaster University Work Foundation, 12 Awst. Ar gael yn: https://www.lancaster.ac.uk/ work-foundation/ news/ blog/ unlocking-flexible-working (Cyrchwyd: 20 Mehefin 2022).

People Value (2022) Social wellbeing: why it’s important and how to support your employees. Ar gael yn: https://peoplevalue.net/ why-is-social-wellbeing-important-in-the-workplace (Cyrchwyd: 28 Mehefin 2022).

Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018. Ar gael yn: https://www.legislation.gov.uk/ uksi/ 2018/ 852/ contents/ made (Cyrchwyd: 12 Medi 2022).

Rice, D. (2021) ‘Generations in the workplace’, HR Exchange Network, (28 Ionawr). Ar gael yn: https://www.hrexchangenetwork.com/ employee-engagement/ articles/ generations-in-the-workplace (Cyrchwyd: 1 Gorffennaf 2022).

Rodríguez, R. S. R (2022) ‘What is the right to digital disconnection?’ ifeel, (Mawrth 2). Ar gael yn: https://ifeelonline.com/ en/ occupational-health/ right-to-digital-disconnection/ (Cyrchwyd: 1 Gorffennaf 2022).

Salmon, G. (2020) ‘Covid-19 is the pivot point for online learning’, WONKHE, 29 Ebrill. Ar gael yn: https://wonkhe.com/ blogs/ covid-19-is-the-pivot-point-for-online-learning (Cyrchwyd: 12 Mehefin 2022).

Scope (2022) Finding out if a workplace is accessible. Ar gael yn: https://www.scope.org.uk/ advice-and-support/ find-out-if-workplace-is-accessible (Cyrchwyd: 17 Awst 2022).

Seligman, M. (2011) Flourish: a new understanding of happiness and well-being – and how to achieve them. Llundain: NB Publishing.

Social Change UK (2019) Equality and equity, 29 Mawrth. Ar gael yn: https://social-change.co.uk/ blog/ 2019-03-29-equality-and-equity (Cyrchwyd: 29 Mehefin 2022).

Sociological Studies Sheffield (2020) Intersectionality and health explained, 8 Hydref. Ar gael yn: https://www.youtube.com/ watch?v=rwqnC1fy_zc (Cyrchwyd: 28 Mehefin 2022).

Student Minds (2018) ‘Mental health is based on a continuum and can fluctuate at different times...’ [Twitter] 12 Hydref. Ar gael yn: https://twitter.com/ studentmindsorg/ status/ 1050672633123983360 (Cyrchwyd: 29 Gorffennaf 2022).

The cybersmile foundation (dim dyddiad), https://www.cybersmile.org/ advice-help (Cyrchwyd 1 Mehefin 2023)

The Menopause Charity (dim dyddiad), https://www.themenopausecharity.org/ (Cyrchwyd 1 Mehefin 2023)

Tommy’s (dim dyddiad), Tommy’s national centre for miscarriage research. Ar gael yn: https://www.tommys.org/ research/ research-centres/ miscarriage-research/ tommys-national-centre-miscarriage-research (Cyrchwyd 1 Mehefin 2023)

Tommy’s (dim dyddiad), Fertility and causes of infertility. Ar gael yn: https://www.tommys.org/ pregnancy-information/ planning-a-pregnancy/ fertility-and-causes-of-infertility (Cyrchwyd 1 Mehefin 2023)

Tommy’s (dim dyddiad, Baby loss information and support. Ar gael yn: https://www.tommys.org/ baby-loss-support (Cyrchwyd 1 Mehefin 2023)

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Ar gael yn: https://www.legislation.gov.uk/ anaw/ 2015/ 2/ contents/ enacted (Cyrchwyd: 12 Medi 2022).

Wikipedia (2022) Zoom fatigue. Ar gael yn: https://en.wikipedia.org/ wiki/ Zoom_fatigue (Cyrchwyd: 7 Medi 2022).

Woods, D. (2010) ‘Poor communication between managers and employees wastes time and impacts productivity’ HR Magazine, (12 Medi). Ar gael yn: https://www.hrmagazine.co.uk/ content/ news/ poor-communication-between-managers-and-employees-wastes-time-and-impacts-productivity (Cyrchwyd: 16 Awst 2022).

Sefydliad Iechyd y Byd (2022) Mental health: strengthening our response. Ar gael yn: https://www.who.int/ news-room/ fact-sheets/ detail/ mental-health-strengthening-our-response (Cyrchwyd: 5 Mehefin 2022).

Zest for Work (2022) What is workplace wellbeing? Ar gael yn: https://zestforwork.com/ what-is-workplace-wellbeing (Cyrchwyd: 14 Medi 2022).