Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Pwy sy'n gyfrifol am lesiant yn y gweithle?

Nodwyd uchod bod gan gyflogwyr, rheolwyr ac arweinwyr rôl i'w chwarae yn hapusrwydd y gweithle (Finkbeiner, 2022).

Serch hynny, yng nghyd-destun llesiant, mae'n hynod bwysig eich bod yn ymwybodol o'ch statws eich hun cyn i chi geisio cefnogi eraill, a'ch bod chi'n teimlo eich bod yn gallu ceisio cefnogaeth neu weithredu i wella eich llesiant eich hun os oes angen i chi wneud hynny. Wrth gael eich briffio am ddiogelwch ar awyrennau, dywedir wrthych am osod eich masg ocsigen eich hunan yn gyntaf cyn rhoi cymorth i eraill, a dylech roi blaenoriaeth gyffelyb i warchod eich llesiant eich hun, er mwyn eich galluogi chi i gefnogi cydweithwyr ar bob lefel.

Yn y fideo isod, mae Sharon Mallon PhD, Uwch Ddarlithydd mewn Iechyd Meddwl yn Y Brifysgol Agored, yn trafod sut y gall sefydliadau ac unigolion fod yn fwy ymwybodol o fonitro llesiant.

Download this video clip.Video player: hyb_4_2022_sept102_awareness_of_wellbeing_in_the_workplace_16_compressed.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).