Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

8.3 Buddion a chostau cynhwysiant, cydraddoldeb ac ecwiti

Pam mae cynhwysiant o fudd i'ch sefydliad? Yn ôl Inclusive Employers:

All evidence proves that organisations focused on building a more inclusive culture attract and retain a wider diversity of talent.

The inclusive culture then empowers diverse talent to think differently and share their experiences and perspectives, which in turn is a key driver for innovation, development and engagement.

(Inclusive Employers, 2022)

Nododd y Comisiwn Cyfle Cyfartal (EOC):

When an organisation supports the principle of equal opportunities for all, employees can rest assured that they will not be discriminated against in the workplace. Employees are more committed to working hard when they know that they have equal opportunities for advancement and there are no barriers to job progression.

Also, knowing that they are evaluated solely on their on-the-job performance and measurable merits empowers employees and encourages them to do their best.

(EOC, 2022)