Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.7 Seiberddiogelwch ar gyfer gweithio hybrid

Pan oeddech wedi'ch lleoli mewn swyddfa drwy'r amser, mae'n debyg bod tîm TG eich sefydliad wedi gofalu am eich anghenion seiberddiogelwch. Ond os ydych nawr wedi'ch lleoli gartref yn rhannol neu'n llwyr, mae angen i chi dalu mwy o sylw i fygythiadau seiberddiogelwch eich hun – nid yn unig oherwydd efallai fod timau TG hefyd yn gweithio mewn ystod o leoliadau, a allai'n effeithio'r gwasanaethau maen nhw'n eu cynnig a'u hymatebion ymarfer.Y prif egwyddorion i'w dilyn yw:

 • Defnyddio meddalwedd gwrthfeirws a diogelwch y rhyngrwyd – gall eich sefydliad eich darparu chi â hyn, ond os nad, mae ystod o opsiynau rhad ac am ddim ac opsiynau sy'n codi ffi ar gael.
 • Os ydych yn byw gydag eraill – yn enwedig plant – cadwch eich dyfeisiau dan glo neu ddiogelu'r cyfrinair pan ydych oddi wrthynt.
 • Ystyriwch eich gwe-gamera pan nad ydych yn ei ddefnyddio'n weithredol, gan y gall hacwyr fynd i mewn iddynt. Os ydych yn defnyddio gwe-gamera ar wahân (h.y. heb fod yn rhan o'r cyfrifiadur), datgysylltwch y plwg pan nad ydych yn ei ddefnyddio.
 • Defnyddiwch rwydwaith breifat rithiol (VPN) Os ydych yn ceisio gweinyddion gwaith o gartref, mae'n debyg bod hyn yn rhywbeth mae eich sefydliad yn ei orfodi eisoes.
 • Defnyddiwch gwmwl/storfa gweinydd ganolog eich sefydliad ar gyfer ffeiliau pwysig, yn hytrach na'u harbed nhw'n lleol yn unig.
 • Sicrhewch fod Wi-Fi eich cartref yn ddiogel, a'ch bod yn defnyddio cyfrinair cryf. Dylai bod y wybodaeth hon wedi'i darparu gyda'ch llwybrydd. Fel arall, dylai bod gan eich darparwr gwasanaethau rhyngrwyd ganllawiau ar ei wefan.
 • Gwnewch gyfarfodydd fideo yn breifat drwy ofyn am gyfrinair er mwyn cael mynediad, neu ganiatáu rhywun gyda chaniatâd gweinyddwr i ganiatáu gwesteion – efallai eich bod yn cofio ymosodiadau 'bomio Zoom' yn cyrraedd y penawdau yn ystod y cyfnod clo cyntaf.
 • Os yn bosibl, osgowch weithio ger unrhyw ddyfeisiau a reolir gan lais i osgoi posibilrwydd gwrando o bell.
 • Byddwch yn ymwybodol o'r hyn sy'n weladwy y tu ôl i chi yn ystod galwadau fideo. Efallai yr hoffech ddefnyddio sgrin ffisegol neu dywyllu'r sgrin rithiol i osgoi datgelu arteffactau sensitif neu bersonol.
 • Defnyddiwch gyfrineiriau cryf a diogel ac ystyriwch ddefnyddio system rheoli cyfrinair ar gyfer creu a storio eich cyfrineiriau.
 • Sicrhewch fod meddalwedd a systemau gweithredu yn gyfredol a bod yr amddiffyniadau diogelwch diweddaraf wedi'u mewnosod arno.