Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.8 Agweddau cadarnhaol a negyddol ar lesiant gwaith digidol

Mae'r adran hon o'r cwrs yn dod i ben gyda ffeithlun arall gan Jisc, yn crynhoi nodweddion cadarnhaol a negyddol llesiant cymdeithasol digidol y tro hwn. Noder bod sawl un o'r pwyntiau hyn yn berthnasol yn ehangach i bob math o weithio hybrid, ac nid yn benodol i weithio digidol.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigwr 10 Llesiant cymdeithasol digidol.

Fel y gwelwch o'r ffigwr, mae Jisc yn pwysleisio mwy o gyfleoedd i gymryd rhan fel un o'r agweddau cadarnhaol ar lesiant cymdeithasol digidol – a gwaharddiad a hygyrchedd yn agweddau negyddol. Mae adran nesaf y cwrs yn archwilio'r pynciau hyn.