Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1 Tri chyd-destun allweddol

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i roi'r cyfle i chi ystyried agweddau allweddol ar lesiant a chynhwysiant yn yr amgylchedd lle'r ydych chi, eich cydweithwyr a'ch sefydliad yn gweithredu. Bydd y pwnc yn cael ei archwilio o ystod o bersbectifau, gyda thri chyd-destun penodol mewn golwg:

  • cyd-destun cenedlaethol
  • cyd-destun digidol
  • cyd-destun eich sefydliad.