Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Cwrs am ddim

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Datganiad cyfranogiad am ddim wrth i chi gwblhau
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Sut mae eich gweithlu yn teimlo? Pa effaith gafodd y 'newid i weithio ar-lein' ar ôl COVID-19, a'r ymarfer a phrosesau sydd wedi dilyn, ar lesiant staff? Bydd y cwrs hwn yn archwilio'r hyn a olygir gan lesiant yn y gweithle mewn byd gweithio hybrid - pwy sydd â'r cyfrifoldeb ohono, yr heriau a wynebir wrth ei greu a'i gynnal, a'r buddiannau i'ch sefydliad. 

Ydy eich sefydliad yn gynhwysol, yn amrywiol ac yn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal? Caiff Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) ei wawdio yn aml fel 'cywirdeb gwleidyddol wedi mynd i'r pen' neu fod blwch gofynion cyfreithiol yn cael ei lenwi gyda thic, ond mae'r cwrs hwn yn pwysleisio'r rôl allweddol sydd ganddo i gyrraedd diwylliant o lesiant, ac yn eich gwahodd chi i'w ystyried fel buddsoddiad yn ased pwysicaf eich sefydliad: y bobl sy'n gweithio yno.Mae'r cwrs hwn yn rhan o'r casgliad Cefnogi gweithio hybrid a thrawsnewid digidol, a wnaed yn bosibl gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

HEFCW logo

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • myfyrio ar arferion gweithio hybrid/digidol a'u heffaith ar eich llesiant eich hun, a llesiant eich cydweithwyr
  • trafod agweddau gwahanol o lesiant, cydraddoldeb, cynhwysiant ac amrywiaeth yng nghyd-destun gweithio hybrid ac yn ddigidol
  • mynegi buddiannau a/neu risgiau posibl i lesiant personol sy'n gysylltiedig ag ymgysylltu â gweithgareddau ar-lein
  • gwerthfawrogi pwysigrwydd datblygu a chynnal amgylchedd gweithio amrywiol a chynhwysol
  • cydnabod y rôl o arweinyddiaeth a chyfrifoldeb personol wrth werthfawrogi cydraddoldeb, cynhwysiant a gwahaniaeth ar lefel unigol, yn ogystal ag i dimau a'r sefydliad ehangach.

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/11/2022

Wedi'i ddiweddaru: 18/10/2023

Hepgor Graddau y Cwrs