Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

8 Datblygu a chynnal gweithle hybrid cefnogol a chynhwysol

Cyn 2020, mae'n bosibl na fyddai 'gweithle hybrid' wedi bod yn eich geirfa hyd yn oed:

At the start of the COVID-19 pandemic, employers took swift action to create a mentally healthy workplace – often while simultaneously navigating the challenges of an entirely remote workforce for the first time. Now, as workplaces adopt a hybrid model, in which they combine remote and onsite working, employers again need to face the challenge of how to care for the mental health and wellbeing of their workforce – this time in a hybrid model.

(Deligiannis, 2022)

Gan ein bod yn addasu i'r broses o weithio hybrid, mae anghenion sefydliadau yn esblygu, ac mae'n bwysig myfyrio ac adolygu eich ffyrdd o weithio yn barhaus er mwyn sicrhau bod y systemau a'r strategaethau angenrheidiol ar waith yn eich gweithle i gefnogi llesiant a chynhwysiant pob aelod o staff yn briodol, beth bynnag fo'ch model hybrid.