Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Ysgrifennwyd y cwrs hwn gan Beccy Dresden, Becky May, Chantine Bradstock ac Esther Spring.

Ar wahân i ddeunyddiau trydydd parti ac fel arall (gweler telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae'r cynnwys hwn ar gael dan Drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Mae'r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchnogol ac fe'i defnyddir dan drwydded (nad yw'n destun y Drwydded Creative Commons). Cydnabyddir y ffynonellau canlynol gyda diolch am ganiatâd i atgynhyrchu deunydd yn y cwrs am ddim hwn:

Delweddau

Delwedd cwrs: Adam Burton; Alamy Stock Photo

Ffigwr 1: Llywodraeth Cymru; Mae'n cynnwys gwybodaeth sector cyhoeddus sydd wedi'i thrwyddedu o dan y Drwydded Llywodraeth Agored v3.0

Ffigwr 2: Boris15; Shutterstock.com

Ffigwr 3: Zest for Work

Ffigwr 4: Student Minds

Ffigwr 5: Addaswyd o Yerkes-Dodson Stress Curve (Corbett, 2015)

Ffigwr 6: o: Good practice principles to support the digital wellbeing of your students and staff; © JISC

Ffigwr 7: Addaswyd , gyda diolch i Ian Berry https://www.ianberry.biz

Ffigyrau 8 a 9: o: Digital wellbeing for you, your colleagues and students: Briefing paper for practitioners; © JISC

Ffigwr 10: Pecis, L. a Florisson, R. (12 Awst 2021). Mitigating wellbeing pressures in remote and hybrid working models. The Work Foundation at Lancaster University. Ar gael o: https://www.lancaster.ac.uk/ work-foundation/ news/ blog/ mitigating-wellbeing-pressures-in-remote-and-hybrid-working-models

Ffigwr 11: aelitta / iStock / Getty Images Plus

Ffigwr 12: somsong; Shutterstock.com

Fideos

Gweithgaredd 10 Fideo: TEDEd; How miscommunication happens (and how to avoid it) – Katherine Hampsten; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Gwnaethpwyd pob ymdrech i gysylltu â pherchnogion hawlfraint. Os esgeuluswyd unrhyw un yn anfwriadol, bydd y cyhoeddwyr yn hapus i wneud y trefniadau gofynnol ar y cyfle cyntaf.

Peidiwch â cholli allan

Os yw darllen y testun hwn wedi eich ysbrydoli i ddysgu mwy, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r miliynau o bobl sy'n darganfod ein hadnoddau dysgu a chymwysterau am ddim trwy droi at y Brifysgol Agored – www.open.edu/ openlearn/ free-courses.