Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

7.4 Gwneud mannau gweithio ar-lein yn hygyrch

Daeth Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 i rym fis Medi 2018, gan gyflwyno dyletswyddau ar gyrff y sector cyhoeddus – sy'n cynnwys y rhan fwyaf o sefydliadau Addysg Uwch – i sicrhau bod eu gwefannau yn bodloni safonau hygyrchedd cymeradwy, a chyhoeddi datganiad hygyrchedd ar bob gwefan i gadarnhau bod y safonau wedi'u bodloni. Roedd tri dyddiad allweddol i fodloni'r gofynion, y diweddaf oedd mis Gorffennaf 2021, felly mewn egwyddor dylai hyn fod yn ymarfer safonol yn eich sefydliad nawr.

Cynhyrchodd Jisc ganllaw Accessibility regulations – what you need to know [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ar gyfer colegau a phrifysgolion fis Rhagfyr 2019, a ddiweddarwyd mis Ionawr 2020. Os hoffech chi archwilio hynny yn eich amser eich hun, mae'n cymryd oddeutu 45 munud i'w ddarllen.

Os hoffech chi archwilio enghraifft o ddatganiad, gallwch weld Datganiad hygyrchedd ar gyfer OpenLearn.

Mae cwrs OpenLearn arall, Accessibility of eLearning, efallai y byddai gennych ddiddordeb yn ei astudio. Er ei fod wedi'i anelu at arbenigwr addysg sydd ynghlwm wrth ddatblygu deunyddiau dysgu ar-lein ar gyfer myfyrwyr, mae'n cynnwys deunydd mwy cyffredinol mewn perthynas ag anabledd, defnyddioldeb a hygyrchedd.

Gweithgaredd 18 Agweddau ar hygyrchedd ar-lein

Timing: Caniatewch tua 40 munud

Darllenwch bob un o'r adrannau byr o Hygyrchedd eDdysgu. Wrth i chi ddarllen, ystyriwch sut ellir eu defnyddio yn eich gweithle(oedd) ar-lein/rhithiol i wella profiad eich defnyddwyr a'ch cydweithwyr.

Cewch ysgrifennu nodiadau yn y blwch isod.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mae gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ddau adnodd Newid Syml yn ymwneud â gwella hygyrchedd ar-lein. Dilynwch y dolenni ym Mlwch 4 am ragor o wybodaeth.