Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.2 Cefnogi llesiant eich cydweithwyr

Roedd yr adran flaenorol yn gofyn i chi ystyried eich llesiant eich hun yn y gwaith. Nawr, mae'n amser i chi feddwl am lesiant eraill – eich cydweithwyr.

Gweithgaredd 5 Sut allwch chi helpu eraill?

Timing: Caniatewch tua 20 munud

Darllenwch yr erthygl fer hon (500 gair) sy'n dwyn y teitl How can I support my colleagues? [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] , gan National Wellbeing Hub yr Alban (dim dyddiad), yna treuliwch ychydig o amser yn myfyrio ar y cwestiynau canlynol:

  1. Ydych chi wedi rhoi cynnig ar unrhyw rai o'r awgrymiadau yn yr erthygl? Os felly, pa mor llwyddiannus oeddent? Pa fath o ymateb a gawsant?
  2. I ba raddau ydych chi'n teimlo bod gennych chi gyfrifoldeb am gefnogi llesiant eich cydweithwyr yn y gwaith?
  3. Pa weithredoedd, syniadau, dulliau a strategaethau eraill ydych chi wedi'u hadnabod sydd â'r potensial i wella llesiant eich cydweithwyr?

Cewch ysgrifennu nodiadau yn y blwch isod.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Trafodaeth

Hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw gyfrifoldeb ffurfiol am gefnogi llesiant eich cydweithwyr, os gofiwch chi am y model PERMA, mae helpu eraill – cael effaith gadarnhaol ar eu llesiant yn y gwaith – yn ffordd rwydd o ychwanegu mwy o ystyr i'ch bywyd yn y gwaith.

Bydd rhai o'r gweithgareddau a grybwyllwyd yn yr erthygl yn cael eu harchwilio'n fwy manwl yn ddiweddarach yn Adran 5.

Gall creu ‘cytundeb gweithio mewn tîm’, y mae pob aelod o'r tîm yn cyfrannu ato, fod yn ddull defnyddiol o helpu eraill, yn enwedig wrth weithio mewn tîm. Gall hyn helpu i gefnogi llesiant y tîm a llesiant unigolion. Mae adran 4 o Hybrid working: digital communication and collaboration yn rhoi arweiniad ar sut i greu ‘cytundeb gweithio mewn tîm’.