Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.2 Cyd-destun digidol

Gan fod y cwrs hwn yn rhan o gasgliad trawsnewid digidol, bydd yn archwilio llesiant a chynhwysiant o bersbectif digidol. Yn sail i hyn fydd un elfen o fframwaith galluoedd digidol unigol [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] Jisc (Jisc, dim dyddiad.), sef 'Hunaniaeth a Llesiant Digidol'. Mae Jisc yn diffinio 'Llesiant Digidol' fel y capasiti i:

  • warchod iechyd, diogelwch, perthnasoedd a chydbwysedd gwaith–bywyd personol mewn cyd-destun digidol
  • defnyddio adnoddau digidol mewn ymgais i gyflawni nodau personol (e.e. iechyd a ffitrwydd) a chymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a chymunedol
  • gweithredu'n ddiogel a chyfrifol mewn amgylcheddau digidol
  • trafod a datrys unrhyw groestynnu
  • rheoli llwyth gwaith digidol, gorlwytho a phethau sy'n denu sylw oddi wrth y gwaith
  • gweithredu gyda phryder am yr amgylchedd dynol a naturiol wrth ddefnyddio adnoddau digidol.

Bydd nifer o'r pwyntiau hyn yn cael eu harchwilio drwy gydol y cwrs. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg ar agweddau ar ran 'Hunaniaeth Ddigidol' fframwaith Jisc, sy'n ymwneud â chael dealltwriaeth o'r buddion i enw da a'r risgiau sydd ynghlwm wrth gyfranogiad digidol.

Caiff yr elfennau eraill yn fframwaith galluoedd digidol unigol Jisc eu harchwilio yn y cyrsiau canlynol o'r pecyn cymorth gweithio hybrid a thrawsnewid digidol: