Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Y Gymru Gyfoes
Y Gymru Gyfoes

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Hoffem ddiolch yn garedig i'r canlynol:

Ffigurau

Ffigur 1: Cyngor Chwaraeon Cymru (2009) ‘Adult participation in sport’, Sportsupdate, Rhif 61, Awst 2009. Hawlfraint © Cyngor Chwaraeon Cymru.

Ffigur 2 (i): Hawlfraint © Lluniau Torsten Blackwood/AFP/Getty.

Ffigur 2 (ii): Hawlfraint © Lluniau David Rogers/Getty.

Ffigur 2 (iii):Hawlfraint © Lluniau Marr Cardy/Getty.

Ffigur 4: Hawlfraint © Jason Bye/Rex Features.

Ffigur 5: Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008) Bwletin Ystadegol, Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Ffigur 6: Hawlfraint © Lluniau Bert Hardy/Getty.

Ffigur 7: Hawlfraint © Lluniau Fox Photos/Getty.

Ffigur 8: Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd (2008) Arolwg Panel o Aelwydydd Prydain.

Ffigur 9: Archif Ronald Grant.

Ffigur 13: Drwy garedigrwydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Ffigur 16: Drwy ganiatâd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Ffigur 18: Hawlfraint © Jeff Morgan politics and government/Alamy.

Ffigur 19: Drwy garedigrwydd Confensiwn Cymru Gyfan.

Ffigur 20: Cyfeillion y Ddaear Cymru.

Ffigur 21: Archif Ronald Grant.

Ffigur 22: Hawlfraint © BBC.

Ffigur 23: Hawlfraint © Lluniau Doug Peters/Empics Entertainment/Press Association.

Testun

Darn 4: Webb, H. (1995) Harri Webb Collected Poems, Gwasg Gomer. Drwy ganiatâd Meic Stephens.

Darn 17: McLoone, M (2009) ‘Internal de-colonisation? British cinema in the Celtic fringe’, yn Murphy, R (gol) The British Cinema Book (trydydd argraffiad), Palgrave.

Dysgu mwy

Ragor o wybodaeth am:

1. Astudiaethau Cymraeg eraill ar y pwnc hwn

https://www.open.edu/ openlearn/ society-politics-law/ openlearn-cymru/ openlearn-cymru-ewch-ach-dysgu-ymhellach [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

2. Cynnwys astudio cysylltiedig gan y Brifysgol Agored http://www.open.ac.uk/ choose/ ou/ open-content

3. Y pwnc hwn a deunyddiau'r cwrs, sydd am ddim, ar OpenLearn http://www.open.edu/ openlearn/

4. Astudio o'r tu allan i'r DU? Mae gennym fyfyrwyr mewn dros gant o wledydd sy'n astudio cymwysterau ar-lein. http://www.openuniversity.edu/