Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Y Gymru Gyfoes
Y Gymru Gyfoes

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Aaron, J. a Williams, C. (golygyddion) (2005) Postcolonial Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Aaron, J., Rees, T., Betts, S. a Vincentelli, M. (golygyddion) (1994) Our SistersLand: the Changing Identities of Women in Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Adams, D. (1996) Stage Welsh, Llandysul, Gomer.
Adamson, D. (1996) Living on the Edge? Poverty and Deprivation in Wales, Llandysul, Gomer.
Adamson, D. (2008) ‘Still living on the edge?,’ Contemporary Wales, cyf. 21, t. 47–66.
Aitchison, J. a Carter, H. (2000) Language, Economy and Society: The Changing Fortunes of the Welsh Language in the Twentieth Century, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Amgueddfa Genedlaethol Cymru [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] , (cyrchwyd 19 Awst 2009)
Anderson, B. (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, Llundain, Verso.
Anderson, D. (2003) Trawsgrifiad o'r Dystiolaeth ar Lafar a roddwyd i Gomisiwn Richard , (Cyrchwyd 20 Tachwedd 2009).
Andrews, D. (1996) ‘Sport and the masculine hegemony of the modern nation: Welsh rugby, culture and society, 1890–1914’ yn Nauright, J. a Chandler, M. (golygyddion) Making Men: Rugby and Masculine Identity, Llundain, Frank Cass.
Arad Goch (2009) [cyrchwyd Awst 2009]
Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (2008) All Higher Education Students by Level of Study, Domicile and Gender at the UK Level 2006/07, Cheltenham, Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch.
AWEMA (2003) Tystiolaeth i Gomisiwn Richard, 11 Ebrill 2003, (Cyrchwyd 13 Ionawr 2010) [cyrchwyd 17 Rhagfyr 2009]
Baber, C. a Mainwaring, L. (1988) ‘Steel’ yn George, K. D. a Mainwaring, L. The Welsh Economy, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Bala, I. (2009) [cyrchwyd Awst 2009]
Balsom, D. (1985) ‘The three-Wales model’ yn Osmond, J. (golygyddion.) The National Question Again, Llandysul, Gomer.
BBC (2009) ‘Ex-Lion Gareth Thomas reveals he is gay’ [cyrchwyd 21 Rhagfyr 2009]
BBC News Wales (2009) [cyrchwyd Awst 2009]
Beddoe, D. (2000) Out of the Shadows: a History of Women in Twentieth Century Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Beddoe, D. (2000) Out of the Shadows: a History of Women in Twentieth Century Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Bell, C. (1968) Middle Class Families: Social and Geographical Mobility, Llundain, Routledge, Kegan a Paul.
Betts, S. a Chaney, P. (2004) ‘Inclusive and participatory governance? The view from the grass roots of women’s organisations in Wales’, Wales Journal of Law and Policy, cyf. 3, rhif 2, t. 173–87.
Betts, S. a Chaney, P. (2004) ‘Inclusive and participatory governance? The view from the grass roots of women’s organisations in Wales’, Wales Journal of Law and Policy, cyf. 3, rhif 2, t. 173–87.
Betts, S., Borland, J. a Chaney, P. (2001) ‘Inclusive government for excluded groups: women and disabled people’ in Chaney, P., Hall, T. a Pithouse, A. (golygyddion) New Governance New Democracy? Post-devolution Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Bilig, M. (1995) Banal Nationalism, Llundain, Sage.
Blandford, S. (2004) ‘Being half of everything’, New Welsh Review, rhif. 65, Hydref.
Blandford, S. (2005) ‘BBC Drama at the margins: the contrasting fortunes of Northern Irish, Scottish and Welsh television drama in the 1990s’ yn Bignell, J. a Lacey, S. (golygyddion) Popular Television Drama: Critical Perspectives, Manceinion, Gwasg Prifysgol Manceinion.
Blandford, S. (2008) ‘A way of life and new British identities’, Journal of British Cinema and Television, cyf. 5, t. 99–112.
Bogdanor, V. (1999) Devolution in the United Kingdom, Rhydychen, Gwasg Prifysgol Rhydychen.
Bradbury, J. a Matheron, M. (2009) ‘The view from the voluntary sector’, cyflwyniad i'r gynhadledd The New National Assembly for Wales: Building on Experience, Llandudno, 13 Gorffennaf 2009 [cyrchwyd 1 Hydref 2009]
Braham, P. a Janes, L. (2002) Social Differences and Social Divisions, Rhydychen, Gwasg Prifysgol Rhydychen.
Brooks, S. (2001) ‘Golygyddol: Seimon Glyn’ Barn, rhif 457, Chwefror t. 6–9.
Bulmer, M. (1975) ‘Sociological models of the mining community’, Sociological Review, cyf. 23, t. 61–93.
Bwrdd yr Iaith Gymraeg (1999) Parhad yn Addysg Gymraeg, Caerdydd, Bwrdd yr Iaith Gymraeg.
Bwrdd yr Iaith Gymraeg (2003) Cyfrifiad 2001: prif ystadegau ynglŷn â'r Gymraeg, Caerdydd, Bwrdd yr Iaith Gymraeg,
Campbell, B. (1993) Goliath: Britains Dangerous Places, Llundain, Methuen.
Carter, H. (1996) ‘Foreword: Life in a Welsh Countryside: a retrospect’, to A. D. Rees, Life in a Welsh Countryside (ailgyhoeddi), Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Chaney, P. (2006) ‘Critical mass, deliberation and the substantive representation of women: Evidence from the UK’s devolution programme’, Political Studies, cyf. 54, rhif 4, t. 671–91.
Chaney, P (2009) Equal Opportunities and Human Rights: The First Decade of Devolution in Wales, Caerdydd, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.
Chaney, P. a Fevre, R. (2001) ‘Ron Davies and the cult of “inclusiveness”: devolution and participation in Wales’, Contemporary Wales, cyf. 14, t. 21–49.
Charles N. a Davies C. A. (2005) ‘Studying the particular, illuminating the general: community studies and community in Wales’, Sociological Review, cyf. 53, rhif 4, t. 672–90.
CIACs (2009) ‘Cardiff International Athletics Club: CIACs RFC’ [cyrchwyd 23 Hydref 2009]
Cloke, P., Goodwin, M. a Milbourne, P. (1997) Rural Wales: Community and Marginalization, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (2009) Who Runs Wales 2009?, Caerdydd, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.
Con Passionate (2009) [cyrchwyd 9 Rhagfyr]
Confensiwn Cymru Gyfan (2009) Adroddiad, (Cyrchwyd 18 Tachwedd 2009).
Coupland, N. a Bishop, H. (2006) ‘Ideologies of language and community in post-devolution Wales’ yn Wilson, J. a Stapleton, K. (golygyddion) Devolution and Identity, Aldershot, Ashgate.
Curtice 2013, t.17; Llywodraeth Cymru 2014
Cyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008) ‘Economic inactivity in Wales 2007’, Bwletin Ystadegol SB 61/2008, Tachwedd, Caerdydd, Llywodraeth Cymru.
Cyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008) ‘Farm diversification in Wales 2006/0’, , Bwletin Ystadegol SB 35/2008, Mehefin, Caerdydd, Llywodraeth Cymru.
Cyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cynulliad Cymru (2009) ‘Workplace employment by industry for Wales 2001–2007’, Bwletin Ystadegol SB 45/2009, Gorffennaf, Caerdydd, Llywodraeth Cymru.
Cyngor Chwaraeon Cymru (2009) ‘Adult participation in sport’, Sports Update Rhif 61, Awst, Caerdydd, Cyngor Chwaraeon Cymru[cyrchwyd 22 Hydref 2009]
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) (2005) Census of Local Authority Councillors 2004, Caerdydd, CLlLC.
Cymuned (2003) In-migration, Yes, Colonisation, No! Aberystwyth, Cymuned.
Chwarae Teg (2009) Policy Briefing: Women in the Economy in Wales.
Davies, C.A. (1989) Welsh Nationalism in the Twentieth Century: The Ethnic Option and the Modern State, Efrog Newydd, Praeger.
Davies, C.A., Charles, N. a Harris, C. (2006) ‘Welsh identity and language in Swansea (1960–2002)’, Contemporary Wales, cyf. 18, t. 28–53.
Davies, D.H. (1983) The Welsh Nationalist Party 19251945: a Call to Nationhood, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Davies, R. (1999) Devolution: a process Not an Event, Caerdydd, Sefydliad Materion Cymreig.
Davies, R. (2002) Trawsgrifiad o dystiolaeth ar lafar i Gomisiwn Richard, [cyrchwyd 20 Tachwedd 2009]
Day, G. (2006) ‘Chasing the dragon? The ambiguities of civil society in Wales’, Critical Social Policy, cyf. 26, rhif 3, t. 642–55.
Day, G. (2006) Community and Everyday Life, Llundain, Routledge.
Dicks, B. (2000) Heritage, Place and Community, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Edwards, A. (2004) ‘Answering the challenge of nationalism: Goronwy Roberts and the appeal of the Labour party in north-west Wales during the 1950s’, Welsh History Review, cyf. 22, rhif 1.
Emmett, I. (1964) A North Wales Village, Llundain, Routledge a Kegan Paul.
Emmett, I. (1982) ‘Place, community and bilingualism in Blaenau Ffestiniog’ yn Cohen, A. (gol.) Belonging: Identity and Social Organisation in British Rural Cultures, Manceinion, Gwasg Prifysgol Manceinion.
Evans, G. a Trystan, D. (1999) ‘Why was 1997 different?’ yn Taylor, B., Thompson, K. (golygyddion) Scotland and Wales: Nations Again?, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Evans, J., Davies, B. a Bass, D. (1999) ‘More than a game: physical culture, identity and citizenship in Wales’ yn Jarvie, G. (gol.) Sport in the Making of Celtic Cultures, Caerlŷr, Gwasg Prifysgol Caerlŷr, t. 131–48.
Evans, J.G. (2006) Devolution in Wales: Claims and Responses, 1937–1979, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Evans, M (2002) 'Looking Forward, Looking Back' yn Thomas, E. Selected Work, ’95 – ’98, Cardigan, Parthian.
Evans, N. (2002) ‘Immigrants and minorities in Wales 1840–1990’ yn Williams, C., Evans, N. a O’Leary, P. (golygyddion) A Tolerant Nation? Exploring Ethnic Diversity in Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Fevre, R. a Thompson, A. (golygyddion) (1999) Nation, Identity and Social Theory, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Flynn, P. (1999) Dragons Led by Poodles: the Inside Story of a New Labour Stitch-Up, Llundain, Politicos.
Francis, H. a Smith, D. (1980) The Fed: a History of the South Wales Miners in the Twentieth Century, Llundain, Lawrence a Wishart.
Frankenberg R. (1957) Village on the Border: a Social Study of Religion, Politics and Football in a North Wales Community, Llundain, Cohen a West.
French, P. (1999) ‘Something for the weekend’, The Observer, 6 Mehefin.
Gellner, E. (1983) Nations and Nationalism, Rhydychen, Blackwell.
George, K. D., Mainwaring, L., Shorey, J. S. a Thomas, D. R. (1988) ‘Coal’ yn George, K. D. a Mainwaring, L. (golygyddion) The Welsh Economy, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Goldthorpe, J. L., Lockwood, D., Bechhofer, F. a Platt, J. (1969) The Affluent Worker in the Class Structure, Caergrawnt, Gwasg Prifysgol Caergrawnt.
Gramich, K. (1997) ‘Cymru or Wales? Explorations in a divided sensibility’ yn Basnett S. (gol.) Studying British Cultures, Llundain, Routledge.
Greer, S.L. a Rowland, D. (golygyddion) (2007) Diverging Policy, Diverging Values? The Values of the United Kingdoms National Health Services, Llundain, Ymddiriedolaeth Nuffield.
Gruffudd, P. (1999) ‘Prospects of Wales: contested geographical imaginations’ yn Fevre a Thompson (golygyddion) (1999).
Hain, P. (2008) ‘Changing Wales: changing Welsh Labour’ [cyrchwyd 18 Tachwedd 2009]
Harris, J. a Clayton, B. (2007) ‘The first metrosexual rugby star: rugby union, masculinity, and celebrity in contemporary Wales’, Sociology of Sport Journal, cyf. 24, t. 145–64.
Harvie, J. (2005) Staging the UK, Manceinion, Gwasg Prifysgol Manceinion.
Henderson, J. (2005) ‘Big interview: Gavin’s fruity passion’, The Observer, 13 Mawrth.
Henson, G. (2005a) My Grand Slam Years, Llundain, HarperCollins.
Henson, G. (2005b) ‘ Saidwhat’ , (cyrchwyd 14 Hydref 2009).
Herbert, H. (1993) ‘Tutti frutti’, yn Brandt, G. (gol.) British Television Drama in the 1980s, Caergrawnt, Gwasg Prifysgol Caergrawnt.
Heywood, A. (2000) Key Concepts in Politics, Llundain, Palgrave Macmillan.
Hill, S. (2000) ‘Wales in transition’ in Bryan, J. a Jones, C. (golygyddion) Wales in the 21st Century: an Economic Future, Basingstoke, Macmillan Business.
Hobsbawm, E. (1990) Nations and Nationalism since 1780, Caergrawnt, Gwasg Prifysgol Caergrawnt.
Hobsbawm, E. (1994) The Age of Extremes: the Short Twentieth Century 19141991, Llundain, Michael Joseph.
Humphrys, G. (1972) Industrial Britain: South Wales, Newtown Abbot, David a Charles.
Internet Movie Database (2009) [cyrchwyd Awst 2009]
Istance, D. a Rees, T. L. (1994) Women in Post-compulsory Education and Training in Wales, Manceinion, Comisiwn Cyfle Cyfartal.
Jarvie, G. (2003) ‘Internationalism and sport in the making of nations’, Identities: Global Studies in Culture and Power, cyf. 10, t. 537–51.
John Curtice (2013) ‘Future Identities: Changing identities in the UK – the next 10 years’.
DR8, National Identity and Constitutional Change.
Jones, B. (1999) Etholiadaur Ganrif/Welsh Elections, 18851997, Talybont, Y Lolfa.
Jones, C. (2004) The Future of Welsh Labour, Caerdydd, Sefydliad Materion Cymreig.
Jones, K. (1999) ‘As Long As We Beat The English’.
Jones, N. (1993) Living in Rural Wales, Llandysul, Gomer.
Jones, P. N. (2004) ‘A valley community in transition: Ynysybwl in 1967’, Llafur, cyf. 9, rhif 1, t. 85–94.
Jones, R. a Fowler, C. (2008) Placing the Nation: Aberystwyth and the Reproduction of Welsh Nationalism, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Jones, S. (2003) ‘Supporting the team, sustaining the community: gender and rugby in a former mining village’ yn Davies, C. A. a Jones, S. (golygyddion) Welsh Communities: New Ethnographic Perspectives, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Jones, S., Charles, N. a Davies, C.A. (2009) ‘Transforming masculinist political cultures?
Doing politics in new political institutions’, Sociological Research Online, 14, t. 2/3.
Jones, S.P. (1992) ‘Coming home’ yn Bowie, F. a Davies, O. (golygyddoin) Discovering Welshness, Llandysul, Gomer.
Joseph, J.E. (2004) Language and Identity: National, Ethnic, Religious, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan.
Judge, D. (1999) Representation: Theory and Practice in Britain, Llundain, Routledge.
Kellas, J.G. (1991) The Politics of Nationalism and Ethnicity, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, Macmillan.
Kenway, P., MacInnes, T. a Palmer, G. (2007) Monitoring Poverty and Social Exclusion in Wales 2007 Caerefrog, Sefydliad Joseph Rowntree a'r Sefydliad Polisi Newydd.
Kenway, P., MacInnes, T. a Palmer, G. (2008) Monitoring Poverty and Social Exclusion in Scotland 2008, Caerefrog, Sefydliad Joseph Rowntree a'r Sefydliad Polisi Newydd.
Ladd, E. (2009) [cyrchwyd Awst 2009]
Lewis, H. (2009) Winning for Wales: Remaking the Welsh Labour Movement for Government, Wales 20:20.
Lewis, S. (1975 [1926]) Egwyddorion Cenedlaetholdeb/Principles of Nationalism, Caerdydd, Plaid Cymru.
Literature Wales (2009), (Cyrchwyd Awst 2009).
Little, K. (1948) Negroes in Britain: a Study of the Racial Relations in English Society (ailagraffwyd 2002), Llundain, Routledge.
Logan, B. (2006) The Guardian, ddydd Mawrth 7 Chwefror [cyrchwyd 9 Rhagfyr 2009]
Llywodraeth Cymru (2013) ‘Cyflogaeth yn y gweithle yn ôl diwydiant ac ardal’.
Llywodraeth Cymru (2014) ‘Hunaniaeth genedlaethol yn ôl blwyddyn a hunaniaeth’.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2002) Cymru'n Ennill: Strategaeth Datblygu Economaidd Genedlaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru, Caerdydd, Llywodraeth Cymru.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2003) Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog, Caerdydd, Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2004) Pobl, Lleoedd, Dyfodol: Cynllun Gofodol Cymru, Caerdydd, Llywodraeth Cymru.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2005) ‘Proffil o amgylchiadau tai a materion economaidd-gymdeithasol pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru yn 2001’, Adroddiad Ymchwil ar Dai HRR 4/05, Caerdydd, Llywodraeth Cymru.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2005) Cymru: Economi yn Ffynnu: Fframwaith Datblygu Economaidd Strategol Llywodraeth Cynulliad Cymru, Caerdydd, Llywodraeth Cymru.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2006) Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth, Caerdydd, Llywodraeth Cymru.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2007a) Cymru'n Un Rhaglen Flaengar ar gyfer Llywodraethu Cymru, Caerdydd, Llywodraeth Cymru.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2007b) ‘Statistical focus on men and women in Wales’, Bwletin Ystadegol, 38/2007, Caerdydd, Llywodraeth Cymru. .
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008) Pobl, Lleoedd, Dyfodol: Diweddariad 2008 o Gynllun Gofodol Cymru, Caerdydd, Llywodraeth Cymru.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2009), (Cyrchwyd Awst 2009).
Llywodraeth Cynulliad Cymru Cymru'n Un: Rhaglen Flaengar ar gyfer Llywodraethu Cymru, Cytundeb rhwng Grwpiau'r Blaid Lafur a Phlaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol, Caerdydd, Llywodraeth Cymru.
Mason, R. (2004) ‘Nation building at the museum of Welsh life’, Museum and Society, cyf. 2, rhif. 1, t. 18–34.
Mason, R. (2007) ‘Representing Wales’ yn Osmond, J. (gol.) Myths, Memories, and Futures: the National Library and National Museum in the story of Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Mason, R. (2007) Museums, Nations, Identities: Wales and its National Museums, aerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
McNabb, R. (1980) ‘Segmented labour markets, female employment and poverty in Wales’ yn Rees, G. a Rees, T. L. (golygyddion) Poverty and Social Inequality in Wales, Llundain, Croom Helm.
Messner, M. (1987) ‘The life of a man’s seasons: male identity in the life course of the Jock’ yn Kimmel, M. (gol.) Changing Men: New Directions in Research on Men and Masculinity. Beverly Hills, CA, Sage.
Midmore, P., Haines, M. a Sherwood. A. (1996) ‘A national policy for the Welsh countryside’ yn Midmore, P. a Hughes, G. (golygyddion) Rural Wales: an Economic and Social Perspective, Aberystwyth, Athrofa Astudiaethau Gwledig Cymru
Mills, B. (2008) ‘My house was on Torchwood: media, place and identity’ International Journal of Cultural Studies, cyf. 11, rhif 4, t. 379–99.
Morgan, K. (2007) ‘Cardiff and the valleys: the rise of a new city region?’, Llafur, cyf. 9, rhif 4, t. 125–40.
Morgan, K. a Mungham, G. (2000) Redesigning Democracy: the Making of the Welsh Assembly, Peny-bont ar Ogwr, Seren.
Morgan, K. O. (1980) Rebirth of a Nation: Wales 18801980, Caerdydd/Efrog Newydd, Gwasg Prifysgol Cymru/Gwasg Prifysgol Rhydychen.
Morgan, K.O. (1981) Rebirth of a Nation: Wales 18801980, Rhydychen, Gwasg Prifysgol Rhydychen.
Morgan, K.O. (1988) The Red Dragon and the Red Flag: The Cases of James Griffiths and Aneurin Bevan, Aberystwyth, Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Morgan, Arglwydd Elystan (2008) Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2008, Darlith Archifdy Gwleidyddol [cyrchwyd 18 Tachwedd 2009]
Morgan, P. (1968) Background to Wales, Llandybie, C. Davies.
Morgan, R. (2003) ‘Delivering for Wales: The implementation of public policy in small country’, Darlith Flynyddol, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Caerdydd.
Morgan, R. (2003) Araith i Gynhadledd Global Britons , 11 Chwefror, Caerdydd, Sefydliad Polisi Tramor, ar gael yn http://fpc.org2.uk/ articles/ 195 [cyrchwyd 27 Mehefin 2014]
Morris, N. (1998) ‘Projecting Wales’, Planet 126, Rhagfyr–Ionawr.
Moss, S. a Smith, D. (2005) ‘From chapel to church’ , The Observer, 13 Mawrth [cyrchwyd 13 Hydref 2009]
Norris, P. a Lovenduski, J. (1995) Political Recruitment, Caergrawnt, Gwasg Prifysgol Caergrawnt.
Osmond, J. a Jones, J.B. (2003) Birth of Welsh Democracy: the First Term of the National Assembly for Wales, Caerdydd, Sefydliad Materion Cymreig.
Owen, G. (2005) Plays: 1, Llundain, Methuen.
Parekh, B. (2000) The Future of Multi Ethnic Britain, Llundain, Profile Books.
Perrins, D. (2000) ‘This town ain’t big enough for the both of us’ yn Blandford, S. (gol.) Wales on Screen, Pen-y-bont ar Ogwr, Seren.
Petrie, D. (2000) Screening Scotland, Lludain, Sefydliad Ffilmiau Prydain.
Plaid Cymru (1981) Adroddiad Comisiwn Ymchwilio Plaid Cymru, Caerdydd, Plaid Cymru.
Price, K. (2006) ‘BBC Wales praised for “sexy and modern”’ programmes’, The Western Mail, 25 Tachwedd.
Pritchard, A. a Morgan, N. (2003) ‘Mythic geographies of representation and identity: contemporary postcards of Wales’, Tourism and Cultural Change, cyf. 1, rhif 2, t. 111–30.
Rees, A. D. (1950) Life in a Welsh Countryside, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Rees, T. (1999) Women and Work: 25 Years of Gender Equality in Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Rees, T. (1999) Women and Work: 25 Years of Gender Equality in Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Roberts, B. (1999) ‘Welsh identity in a former mining valley’ yn Fevre and Thompson (golygyddion) (1999).
Roberts, G.T. (1998) The Language of the Blue Books: the Perfect Instrument of Empire, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Robinson, V. a Gardner, H. (2004) ‘Place matters: exploring the distinctiveness of racism in rural Wales’ yn Neal, S. ac Agyeman, J. (golygyddion) The New Countryside? Ethnicity, Nation and Exclusion in Contemporary Rural Britain, Bryste, Policy Press.
Roderique-Davies, G., Mayer, P., Hall, R., Shearer, D., Thomson, R. a Hall, G. (2008) ‘New teams, old enemies? A study of social identification in Welsh rugby supporters’, Contemporary Wales, cyf. 21, rhif. 1, t. 187–206.
Roms, H. (1998) ‘Edward Thomas: a profile’ yn Walford Davies, H. (gol.) State of Play: 4 Playwrights of Wales, Llandysul, Gomer.
Rosser, C. a Harris, C. C. (1965) Family and Social Change: a Study of Swansea, Llundain, Routledge.
Rowlands, (1999) A Trilogy of Appropriation, Caerdydd, Parthian.
Royles, E. (2007) Revitalising Democracy? Devolution and Civil Society in Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Russell, M., Mackay, F. a McAllister, L. (2002) ‘Women’s representation in the Scottish Parliament and National Assembly for Wales: Party dynamics for achieving critical mass’, The Journal of Legislative Studies, cyf. 8, rhif 2, t. 49–76.
Sapir, E. (1970 [1933]) ‘Language’ yn Mandelbaum, D. G. (gol.) Edward Sapir: Culture, Language and Personality, Berkeley a Los Angeles, Gwasg Prifysgol California.
Scourfield, J., Evans, J., Shah, W. a Beynon, H. (2004) ‘The negotiation of minority ethnic identities in virtually all white communities: research with children and their families in the South Wales valleys’, Children and Society, cyf. 19, rhif 3, t. 211–24.
Scully, R. ac Elias, A. (2008) ‘The 2007 Welsh Assembly election’, Regional and Federal Studies, cyf. 18, rhif 1, t. 103–9.
Sefydliad Bevan (2006) Measuring up: Progress towards Equality between Women and Men in Wales, Tredegar; Sefydliad Bevan/Comisiwn Cyfleoedd Cyfartal.
Sefydliad Joseph Rowntree (2013) Monitoring Poverty and Social Exclusion in Wales. http://www.jrf.org.uk/ sites/ files/ jrf/ poverty-exclusion-wales-summary.pdf [cyrchwyd 13 Mehefin 2014]
Shade, R. (2004) Communication Breakdowns: Theatre, Performance, Rock Music and Some Other Welsh Assemblies, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Sherlock, C. (2004) ‘The performative body – text – context and the construction of tradition’, Studies in Theatre and Performance, cyf. 24, t. 3.
Show Racism the Red Card (2013) http://www.srtrc.org/ news/ news-and-events?news=4911 [cyrchwyd 13/06/2014]
Smith, D. a Williams, G. (1980) Fields of Praise, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Smith, L. (2003) Trawsgrifiad o dystiolaeth ar lafar a roddwyd i Richard Commission, (Cyrchwyd 18 Tachwedd 2009).
Stephens, M. (1986) The Oxford Companion to the Literature of Wales, Rhydychen, Gwasg Prifysgol Rhydychen.
Sullivan, M., Clutton, S. a James, E. (2005) How Does Race and Gender Influence Wealth and Well-being in Wales?, Abertawe, Canolfan Genedlaethol Polisi Cyhoeddus, Prifysgol Cymru.
Tanner, D. a Edwards, A. (2004) ‘Slippery slope’, Agenda, Haf 2004, Caerdydd, Sefydliad Materion Cymreig.
Tanner, D. a Michael, P. (2003) ‘Values vs policy in NHS Wales’ yn Hazel, R. (gol.) The State of the Nations 2003: the Third Year of Devolution in the United Kingdom, Caerwysg, Imprint Academic.
Tanner, D., Williams, C. a Hopkin, D. (golygyddion) (2000) The Labour Party in Wales, 19002000, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Thomas, E. (2002) Selected Work 95–’98, Aberteifi, Parthian.
Thomas, H. (1999) ‘Spatial restructuring in the capital: struggles to shape Cardiff’s built environment’ yn Fevre a Thompson (golygyddion) (1999).
Thomas, J. (2005) Popular Newspapers, the Labour Party and British Politics, Llundain ac Efrog Newydd, Routledge.
Thrasher, M. a Rallings, C. (2007) British Electoral Facts 18322006, Aldershot, Ashgate.
Trench, A. (gol.) (2004) Has Devolution made a Difference? The State of the Nations 2004, Caerwysg, Imprint Academic.
Theatr Hijinx (2009) [cyrchwyd Awst 2009]
Undeb Rygbi Cymru (2008) Adroddiad Blynyddol, Caerdydd, URC.
Wanhill, S. (1980) An Econometric Model of Wales, Papurau Achlysurol Bangor mewn Economeg, rhif 18, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Webb, H. (1995 [1963]) ‘The old language’ yn Stephens, M. (gol.) Harri Webb: Collected Poems, Llandysul, Gomer.
Williams, C. (2004) ‘Access to justice and social inclusion: the policy challenges’, Journal of Social Welfare and Family Law, cyf. 26, rhif 1, t. 53–68.
Williams, C. (2004) ‘Passions and pathologies in the politics of minority ethnic participation in governance’, Wales Journal of Law and Policy, cyf. 3, rhif 2, t. 157–72.
Williams, C. (2005 ‘Can we live together? Wales and the multicultural question’, Darlith i Anrhydeddus Gymdeithas yCymmrodorion , 2004, Trafodion, cyf. 11, t. 216–30.
Williams, G. (1999) ‘The dramatic turbulence of some irrecoverable football game’: sport, literature and Welsh identity’, yn Grant, J. (gol.) Sport in the Making of Celtic Cultures, Caerlŷr, Gwasg Prifysgol Caerlŷr, t. 63–70.
Williams, G. (gol.) (2007) Sport: an Anthology, Aberteifi, Parthian/Library of Wales.
Williams, G. A. (1985) When Was Wales? A History of the Welsh, Harmondsworth, Penguin.
Williams, G.A. (1985) When was Wales? Llundain, Penguin.
Williams, P. (2004) Phil Williams: the Assembly Years 19992003, Caerdydd, Plaid Cymru.
Williams, R. (2003 [1971]) ‘Who speaks for Wales?’ yn Williams, D. (gol.) Who Speaks for Wales? Nation, Culture, Identity: Raymond Williams, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Williams, S. a Parfitt, D. (2008) Shane: My Story, Caeredin, Mainstream.
Winkler, V. (gol.) (2009) ‘Equality issues in Wales: a research review’, Adroddiad Ymchwil 11, Caerdydd, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.
Wire, N. (1998) ‘ Everything must grow up’ , Cyfweliad â Q Magazine [cyrchwyd 13 Hydref 2009]
Woodward, K. (2006) ‘Traditions and transformations: film in Wales during the 1990s’, North American Journal of Welsh Studies, cyf. 6, rhif 1 (Gaeaf 2006).
Wyn Jones, R. a Scully, R. (2004) ‘Minor tremor but several casualties: the 2003 Welsh election’, British Elections and Parties Review, cyf. 14, t. 191–207.
Y Swyddfa Gymreig (1998) Llais Dros Gymru – , Caerdydd, y Swyddfa Gymreig.
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) (2001) Cyfrifiad y DU, Llundain, Llyfrfa EM.
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) (2004) Labour Force Survey, Llundain, Llyfrfa EM.
Yr Adran Gwaith a Phensiynau (2011) Family Resources Survey. http://discover.ukdataservice.ac.uk/ series/ ?sn=200017 [cyrchwyd 19 Mehefin 2014]
Ystadegau Cymru (2012) 2011 Cyfrifiad: Canlyniadu Cyntaf ar y Gymraeg. SB118/2012. http://wales.gov.uk/ docs/ statistics/ 2012/ 121211sb1182012cy.pdf [cyrchwyd 20 Mehefin 2014]
Ystadegau Cymru (2013) Bwletin Ystadegol 112/2013 http://wales.gov.uk/ docs/ statistics/ 2013/ 131121-economic-inactivity-2012-cy.pdf [cyrchwyd 14 Mehefin 2014]