Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Datganiad cyfranogiad am ddim wrth i chi gwblhau
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Beth yw'r materion pwysig i'w hystyried wrth ddechrau neu redeg busnes bach mewn amgylchedd gwledig? Bydd yr uned astudio hon yn eich cyflwyno i rai syniadau a modelau a fydd yn eich helpu i weithio allan yr hyn rydych am ei wneud gyda'ch syniad busnes ac ystyried effaith byw mewn lleoliad gwledig.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • deall pwysigrwydd sut mae byw mewn ardal wledig yn dylanwadu ar amcanion eich busnes neu'ch menter gymdeithasol
  • ystyried ymarferoldeb syniad busnes
  • cynllunio strategaeth i ddatblygu eich cwmni
  • nodi'r adnoddau a'r galluoedd tebygol sydd eu hangen ar gyfer eich busnes newydd a deall lle mae'r bylchau yn debygol o ddigwydd.

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/11/2013

Wedi'i ddiweddaru: 23/04/2020

Hepgor Graddau y Cwrs