Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.2.1 Creu arloesedd

Tasg 8: Creu arloesedd

Mae'r tabl canlynol yn awgrymu sefyllfaoedd a all greu arloesedd. Parwch yr enghreifftiau gwledig yn yr ymarfer llusgo a gollwng hwn.

Gan ddefnyddio'r ddwy restr ganlynol, parwch bob eitem sydd wedi'i rhifo â'r llythyren gywir.

 1. Clwy'r traed a'r genau

 2. Cau siop y pentref

 3. Prosesu gwlân i greu deunydd inswleiddio ar gyfer pecynnau

 4. Agor marchnad ffermwyr leol

 5. Cynnydd yn nifer y bobl dros 65 oed sy'n byw'n lleol

 6. Awydd am fwy o fwyd lleol

 7. Mwy o ddefnydd o'r rhyngrwyd mewn cymunedau gwledig

 • a.Sefyllfa 1:Digwyddiadau annisgwyl

 • b.Sefyllfa 7:Gwybodaeth newydd

 • c.Sefyllfa 4: Newidiadau yn strwythur diwydiant neu farchnad

 • d.Sefyllfa 3: Angen i wella proses

 • e.Sefyllfa 6: Newidiadau o ran safbwyntiau, agweddau ac ystyr

 • f.Sefyllfa 2: Digwyddiadau anghydweddol

 • g.Sefyllfa 5: Demograffeg

Yr atebion cywir yw:
 • 1 = a
 • 2 = f
 • 3 = d
 • 4 = c
 • 5 = g
 • 6 = e
 • 7 = b