Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

2.2.1 Creu arloesedd

Tasg 8: Creu arloesedd

Mae'r tabl canlynol yn awgrymu sefyllfaoedd a all greu arloesedd. Parwch yr enghreifftiau gwledig yn yr ymarfer llusgo a gollwng hwn.

Gan ddefnyddio’r ddwy restr ganlynol, parwch bob eitem sydd wedi’i rhifo â’r llythyren gywir.

 1. Clwy'r traed a'r genau

 2. Cau siop y pentref

 3. Prosesu gwlân i greu deunydd inswleiddio ar gyfer pecynnau

 4. Agor marchnad ffermwyr leol

 5. Cynnydd yn nifer y bobl dros 65 oed sy'n byw'n lleol

 6. Awydd am fwy o fwyd lleol

 7. Mwy o ddefnydd o'r rhyngrwyd mewn cymunedau gwledig

 • a.Sefyllfa 1:Digwyddiadau annisgwyl

 • b.Sefyllfa 7:Gwybodaeth newydd

 • c.Sefyllfa 4: Newidiadau yn strwythur diwydiant neu farchnad

 • d.Sefyllfa 3: Angen i wella proses

 • e.Sefyllfa 6: Newidiadau o ran safbwyntiau, agweddau ac ystyr

 • f.Sefyllfa 2: Digwyddiadau anghydweddol

 • g.Sefyllfa 5: Demograffeg

Yr atebion cywir yw:
 • 1 = a
 • 2 = f
 • 3 = d
 • 4 = c
 • 5 = g
 • 6 = e
 • 7 = b
GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored