Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.2.1 Creu arloesedd

Tasg 8: Creu arloesedd

Mae'r tabl canlynol yn awgrymu sefyllfaoedd a all greu arloesedd. Parwch yr enghreifftiau gwledig yn yr ymarfer llusgo a gollwng hwn.

Gan ddefnyddio'r ddwy restr ganlynol, parwch bob eitem sydd wedi'i rhifo â'r llythyren gywir.

 1. Clwy'r traed a'r genau

 2. Cau siop y pentref

 3. Prosesu gwlân i greu deunydd inswleiddio ar gyfer pecynnau

 4. Agor marchnad ffermwyr leol

 5. Cynnydd yn nifer y bobl dros 65 oed sy'n byw'n lleol

 6. Awydd am fwy o fwyd lleol

 7. Mwy o ddefnydd o'r rhyngrwyd mewn cymunedau gwledig

 • a.Sefyllfa 1:Digwyddiadau annisgwyl

 • b.Sefyllfa 7:Gwybodaeth newydd

 • c.Sefyllfa 4: Newidiadau yn strwythur diwydiant neu farchnad

 • d.Sefyllfa 3: Angen i wella proses

 • e.Sefyllfa 6: Newidiadau o ran safbwyntiau, agweddau ac ystyr

 • f.Sefyllfa 2: Digwyddiadau anghydweddol

 • g.Sefyllfa 5: Demograffeg

Yr atebion cywir yw:
 • 1 = a
 • 2 = f
 • 3 = d
 • 4 = c
 • 5 = g
 • 6 = e
 • 7 = b