Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Heblaw am ddeunyddiau trydydd parti a lle nodir yn wahanol (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae’r cynnwys hwn ar gael o dan drwydded 2.0 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Mae’r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchnogol ac fe’i defnyddir o dan drwydded (nid yw’n destun Trwydded Creative Commons). Cydnabyddwn yn ddiolchgar y ffynonellau canlynol am ganiatâd i atgynhyrchu deunydd yn yr uned hon:

Darlun uned: © Philip Halling a drwyddedir i’w ailddefnyddio o dan: http://creativecommons.org/ licenses/ by-sa/ 2.0/

Figure 3: © LivingImages/iStockphoto.com

Figure 4: © Claudiad/iStockphoto.com

Figure 5: © petrograd99/iStockphoto.com

Figure 6: © Nicolas McComber/iStockphoto.com

Figure 7: © dardespot/iStockphoto.com

Figure 8: © alacatr/iStockphoto.com

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchnogion hawlfraint. Os ydym wedi anwybyddu unrhyw un mewn camgymeriad, bydd y cyhoeddwyr yn fwy na pharod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.

Peidiwch â cholli’r cyfle:

1. Ymunwch â’r 200,000 o fyfyrwyr sy’n astudio gyda’r Brifysgol Agored ar hyn o bryd. [http://www.open.ac.uk/ choose/ ou/ open-content]

2. Wedi mwynhau hwn? I gael rhagor o wybodaeth am y pwnc hwn neu i gael cipolwg ar ein holl ddeunydd cyrsiau am ddim ewch i OpenLearn. [http://www.open.edu/ openlearn/]

3. Y tu allan i’r DU?Mae myfyrwyr mewn mwy na chant o wledydd yn astudio cymwysterau ar-lein [http://www.openuniversity.edu/] gan gynnwys MBA yn ein Hysgol Fusnes ag achrediad triphlyg.