Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Cydnabyddiaethau

Heblaw am ddeunyddiau trydydd parti a lle nodir yn wahanol (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae’r cynnwys hwn ar gael o dan drwydded 2.0 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Mae’r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchnogol ac fe’i defnyddir o dan drwydded (nid yw’n destun Trwydded Creative Commons). Cydnabyddwn yn ddiolchgar y ffynonellau canlynol am ganiatâd i atgynhyrchu deunydd yn yr uned hon:

Darlun uned: © Philip Halling a drwyddedir i’w ailddefnyddio o dan: http://creativecommons.org/ licenses/ by-sa/ 2.0/

Figure 3: © LivingImages/iStockphoto.com

Figure 4: © Claudiad/iStockphoto.com

Figure 5: © petrograd99/iStockphoto.com

Figure 6: © Nicolas McComber/iStockphoto.com

Figure 7: © dardespot/iStockphoto.com

Figure 8: © alacatr/iStockphoto.com

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchnogion hawlfraint. Os ydym wedi anwybyddu unrhyw un mewn camgymeriad, bydd y cyhoeddwyr yn fwy na pharod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.

Peidiwch â cholli’r cyfle:

1. Ymunwch â’r 200,000 o fyfyrwyr sy’n astudio gyda’r Brifysgol Agored ar hyn o bryd. [http://www.open.ac.uk/ choose/ ou/ open-content]

2. Wedi mwynhau hwn? I gael rhagor o wybodaeth am y pwnc hwn neu i gael cipolwg ar ein holl ddeunydd cyrsiau am ddim ewch i OpenLearn. [http://www.open.edu/ openlearn/]

3. Y tu allan i’r DU?Mae myfyrwyr mewn mwy na chant o wledydd yn astudio cymwysterau ar-lein [http://www.openuniversity.edu/] gan gynnwys MBA yn ein Hysgol Fusnes ag achrediad triphlyg.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored