Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Strwythur yr uned

Dylai'r uned hon gymryd tua 30 o oriau astudio, ond mae wedi'i chynllunio'n ofalus fel y gallwch ddysgu ar eich cyflymder eich hun. Cynllunnir y deunyddiau ar gyfer astudio ar eich sgrîn gyfrifiadurol (ond gellir argraffu adrannau i'w darllen mewn mannau eraill) mewn cyfnodau byr - hanner awr nawr ac yn y man lle bynnag ydych.

Er bod yr uned wedi'i chynllunio fel y gallwch ei hastudio ar eich pen eich hun, fel Adnodd Addysgol Agored (AAA), gallwch hefyd lawrlwytho cynnwys a'i ailddefnyddio, ei ddiwygio neu'i ailgymysgu ar gyfer cyd-destunau eraill. Rydym wedi ceisio sicrhau bod y cynnwys mor hyblyg a hawdd i'w addasu â phosibl. Mae hyn yn golygu y dylai fod yn hawdd i'w defnyddio mewn sefyllfaoedd wyneb yn wyneb, er enghraifft, gyda grŵp o entrepreneuriaid eraill neu aelodau o'r gymuned (menter gymunedol) yn ogystal ag ar ben eich hun, ar-lein. Mae'r adran Adnoddau ar ddiwedd yr uned yn cynnwys templedi a ddefnyddir yn y cwrs i'w lawrlwytho.

Rydym wedi sefydlu cyfrif Twitter, @RuralEntWales [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Gallwch ddefnyddio hwn er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau yn y dirwedd entrepreneuraidd wledig.

Mae map yr uned isod yn dangos adrannau'r uned ynghyd ag arweiniad ar ba mor hir y gallai pob adran bara, fel y gallwch gynllunio eich amser astudio. Mae'r deilliannau dysgu yn disgrifio beth y gallwch ddisgwyl y byddwch wedi'i ddysgu ar ôl gorffen eich gwaith astudio.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 1 Strwythur yr uned

Wrth i chi symud drwy'r uned hon, byddwch yn dechrau cwblhau cynllun, drwy lenwi'r Adolygiad o Gynnydd y Cynllun Busnes (AGCB). Er bod yr AGCB yn rhy fyr i'w ystyried yn gynllun busnes llawn, bydd yn eich helpu i adolygu prif elfennau eich syniad busnes ac yn hynod o ddefnyddiol fel dogfen grynhoi. Mae'r AGCB ar gael i'w lawrlwytho yn yr adran Adnoddau.

Wrth i chi lansio syniad eich busnes newydd - ac os ydych yn bwriadu sicrhau cyllid ar gyfer eich syniad busnes - bydd angen cynllun busnes manylach arnoch nag sydd yn yr uned hon, felly mae'n syniad da gweithio ar ddwy fersiwn o'r cynllun wrth i chi fynd drwy'r uned.