Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Adnoddau

Adolygiad o Gynnydd y Cynllun Busnes [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

1 Gosod y cefndir ar gyfer busnes gwledig

2 Ymchwilio i'r syniad busnes

3 Cwsmeriaid, marchnadoedd, cystadleuaeth a phrisio

4 Galluoedd ac adnoddau

5 Cyllid a gwybodaeth

Mae'r cynnwys wedi'i drwyddedu o dan drwydded creative commons; rydym yn eich annog i ailddefnyddio, diwygio, ailgymysgu ac ailddosbarthu ond gofynnwn eich bod yn cydymffurfio â'r canlynol:

  • nodwch y Brifysgol Agored fel y ffynhonnell
  • nid yw'r drwydded yn caniatáu defnydd masnachol
  • rhannwch ddiwygiadau a gwelliannau â ni
  • os byddwch yn eu rhannu, gofynnwch i chi wneud hynny gyda'r un drwydded a'r rhyddid sydd gennych.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Ailddefnyddio cynnwys OpenLearn a chwestiynau eraill ar eiddo deallusol.