Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Adnoddau

Adolygiad o Gynnydd y Cynllun Busnes [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

1 Gosod y cefndir ar gyfer busnes gwledig

2 Ymchwilio i'r syniad busnes

3 Cwsmeriaid, marchnadoedd, cystadleuaeth a phrisio

4 Galluoedd ac adnoddau

5 Cyllid a gwybodaeth

Mae'r cynnwys wedi'i drwyddedu o dan drwydded creative commons; rydym yn eich annog i ailddefnyddio, diwygio, ailgymysgu ac ailddosbarthu ond gofynnwn eich bod yn cydymffurfio â'r canlynol:

  • nodwch y Brifysgol Agored fel y ffynhonnell
  • nid yw'r drwydded yn caniatáu defnydd masnachol
  • rhannwch ddiwygiadau a gwelliannau â ni
  • os byddwch yn eu rhannu, gofynnwch i chi wneud hynny gyda'r un drwydded a'r rhyddid sydd gennych.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Ailddefnyddio cynnwys OpenLearn a chwestiynau eraill ar eiddo deallusol.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored