Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.5 Marchnata cymdeithasol

Mae'r mathau hyn o dechnegau marchnata a dulliau gweithredu a nodwyd uchod yn gymwys i fentrau cymdeithasol. Gallwn weld hyn yn glir mewn perthynas â chymuned, ond maent hefyd yn gymwys i fentrau sydd â'r prif nod o ddylanwadu ar ymddygiad pobl neu ei newid. Darllenwch fwy am Farchnata cymdeithasol [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .