Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.5 Marchnata cymdeithasol

Mae'r mathau hyn o dechnegau marchnata a dulliau gweithredu a nodwyd uchod yn gymwys i fentrau cymdeithasol. Gallwn weld hyn yn glir mewn perthynas â chymuned, ond maent hefyd yn gymwys i fentrau sydd â'r prif nod o ddylanwadu ar ymddygiad pobl neu ei newid. Darllenwch fwy am Farchnata cymdeithasol [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .