Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1 Gosod y cefndir ar gyfer busnes gwledig

Deilliannau dysgu

Ar ddiwedd yr adran hon byddwch yn gallu:

  • deall sut mae byw mewn ardal wledig yn dylanwadu ar amcanion eich busnes neu'ch menter gymdeithasol
  • pennu nodau busnes o fewn fframwaith ar gyfer byw mewn ardal wledig
  • egluro pwysigrwydd gwerthoedd personol wrth sefydlu a rhedeg busnes.