Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1 Gosod y cefndir ar gyfer busnes gwledig

Deilliannau dysgu

Ar ddiwedd yr adran hon byddwch yn gallu:

  • deall sut mae byw mewn ardal wledig yn dylanwadu ar amcanion eich busnes neu'ch menter gymdeithasol
  • pennu nodau busnes o fewn fframwaith ar gyfer byw mewn ardal wledig
  • egluro pwysigrwydd gwerthoedd personol wrth sefydlu a rhedeg busnes.