Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Andrews, K. (1971) The Concept of Corporate Strategy, Homewood, Ill. R.D. Irwin.
Booms, B. a Bitner, M. (1981) ‘Marketing strategies and organisation structures for service firms’, yn Donnelly, J. a George, W. (gol.) Marketing of Services, Chicago, Ill. Y Gymdeithas Farchnata Americanaidd.
Buzan, T. (2002) How to Mind Map, Llundain, Thorsons, Cyhoeddwyr Harper Collins.
Chandler, A. (1962) Strategy and Structure, Cambridge, Mass. MIT Press.
Curry, N. (2008) Different Interpretations of Economic Performance in Rural England, papur trafod.
Dibb, S., Simkin, L., Pride, W. and Ferrell, O.C. (1998) Marketing Concepts and Strategies, 3ydd rhifyn, Llundain, Houghton Mifflin.
Drucker, P. (1985) Innovation and Entrepreneurship, Efrog Newydd, Harper & Row, t. 30.
Freeman, R. (1984) Strategic Management: A Stakeholder Approach, Marshfield, Mass. Cyhoeddwyr Pitman.
Harding, R. (2009) ‘The business of recovery’, HSBC research, Tachwedd 2009, Delta Economics.
Hein, J., Ilbery, B. and Kneafsey, M. (2006) ‘Distribution of local food activity in England and Wales: An index of food relocalisation’, Regional Studies, cyf. 40, rhif 3, tud. 289–301.
Henderson, B. (1984) The Logic of Business Strategy, Cambridge, Mass. Ballinger.
Hill, C. and Jones, T. (1992) ‘Stakeholder agency theory’, Journal of Management Studies, Rhif 2, tud. 131–54.
Kotler, P. (2003) Marketing Management, rhifyn 11, Llundain, Prentice Hall.
Marsden, T., Banks, J. and Bristow, G. (2000) ‘Food supply chain approaches: Exploring their role in rural development’, Sociologia Ruralis, cyf. 40, rhif 4, Hydref 2000.
McCarthy, E. (1987) Basic Marketing: A Managerial Approach, 9fed rhifyn, Homewood, Ill. Irwin.
McClelland, D. (1968) ‘Achievement and entrepreneurship: a longitudinal study’, Journal of Personality and Social Psychology, cyf. 1, rhif 4, tud. 389–92.
SYG (2013) ‘Annual Mid-year Population Estimates, 2011 and 2012’. Ar gael ar-lein yn http://www.ons.gov.uk/ ons/ rel/ pop-estimate/ population-estimates-for-uk--england-and-wales--scotland-and-northern-ireland/ mid-2011-and-mid-2012/ stb---mid-2011---mid-2012-uk-population-estimates.html [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (Ar gael 21 Tachwedd 2013).
Prahalad, C. and Hamel, G. (1990) ‘The core competence of the organisation’, Harvard Business Review, cyf. 90, tud. 79–93.
Porter, M. (1985) Competitive Advantage, Efrog Newydd, The Free Press.
Porter, M. (1998) ‘Clusters and the new economics of competition’, Harvard Business Review, Tachwedd/Rhagfyr tud.. 77–90.
Rogers, E. (1962) The Diffusion of Innovations, Efrog Newydd, The Free Press.
Schumpeter, J. (1934) The Theory of Economic Development, Cambridge, Mass., Gwasg Prifysgol Harvard.
Slee, R. (2008) ‘Sustainable solutions: dreams, dilemmas, dangers’, cynhadledd Rural Futures, Rural Futures: Dreams, Dilemmas, Dangers, Prifysgol Plymouth, DU.
Arsyllfa Wledig Cymru (2009) ‘Deep rural localities’. Ar gael ar-lein http://www.walesruralobservatory.org.uk/ sites/ default/ files/ DeepRuralReport_Oct09_0.pdf(Cyrchwyd 21 Tachwedd 2013).
Arsyllfa Wledig Cymru (2006) ‘The significance of public sector employment in rural Wales’. Ar gael ar-lein yn http://www.walesruralobservatory.org.uk/ sites/ default/ files/ FINAL%2520PUBSECT%2520report8.pdf (Ar gael 21 Tachwedd 2013).
Llywodraeth Cymru (2013) ‘Cynllun Datblygu Gwledig Cymru’. Ar gael ar-lein yn http://wales.gov.uk/ topics/ environmentcountryside/ farmingandcountryside/ cap/ ruraldevelopment/ rural-development-plan-for-wales-2014-2020/ ?lang=en (Ar gael 9 Rhagfyr 2013).
Llywodraeth Cymru (2011) ‘Dadansoddiad maint o fusnesau yng Nghymru, 2011’. Ar gael ar-lein yn http://wales.gov.uk/ docs/ statistics/ 2011/ 111027sdr1982011en.pdf (Ar gael 21 Tachwedd 2013).
Wikipedia (2013) ‘Economy of Wales’. Ar gael yn https://en.wikipedia.org/ wiki/ Economy_of_Wales (Ar gael 9 Rhagfyr 2013).
Zappela, S. and Gray, C. (2006) Impact of E-commerce on Consumers and Small Firms, Llundain Ashgate.