Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5 Cyllid a gwybodaeth

Deilliannau dysgu

Ar ddiwedd yr adran hon byddwch yn gallu:

  • deall yr angen am gyllid a nodi ffynonellau posibl
  • nodi cyfrifon rheoli hanfodol a deall sut maent yn cydblethu
  • gwybod sut i ddefnyddio gwybodaeth reoli yn y cwmni newydd a deall ei rôl o ran gwella'n barhaus