Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5 Cyllid a gwybodaeth

Deilliannau dysgu

Ar ddiwedd yr adran hon byddwch yn gallu:

  • deall yr angen am gyllid a nodi ffynonellau posibl
  • nodi cyfrifon rheoli hanfodol a deall sut maent yn cydblethu
  • gwybod sut i ddefnyddio gwybodaeth reoli yn y cwmni newydd a deall ei rôl o ran gwella'n barhaus