Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

3 Cwsmeriaid, marchnadoedd, cystadleuaeth a phrisio

Deilliannau dysgu

Ar ddiwedd yr adran hon byddwch yn gallu:

  • nodi proses gwneud penderfyniadau'r cwsmer
  • gwahaniaethu rhwng gwahanol fathau o gwsmeriaid a defnyddwyr
  • nodi'r broses ymchwil i'r farchnad a phwysigrwydd gwahanol fathau o wybodaeth
  • nodi'r model cymysgedd marchnata pedwar 'p' - pedwar 'c'
  • gwybod sut y gall 'lle' effeithio ar fusnes gwledig
  • nodi'r ffactorau sy'n effeithio ar benderfyniadau o ran prisio
  • nodi rhai syniadau hyrwyddo cost isel.
GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored