Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Cwsmeriaid, marchnadoedd, cystadleuaeth a phrisio

Deilliannau dysgu

Ar ddiwedd yr adran hon byddwch yn gallu:

  • nodi proses gwneud penderfyniadau'r cwsmer
  • gwahaniaethu rhwng gwahanol fathau o gwsmeriaid a defnyddwyr
  • nodi'r broses ymchwil i'r farchnad a phwysigrwydd gwahanol fathau o wybodaeth
  • nodi'r model cymysgedd marchnata pedwar 'p' - pedwar 'c'
  • gwybod sut y gall 'lle' effeithio ar fusnes gwledig
  • nodi'r ffactorau sy'n effeithio ar benderfyniadau o ran prisio
  • nodi rhai syniadau hyrwyddo cost isel.