Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Cwsmeriaid, marchnadoedd, cystadleuaeth a phrisio

Deilliannau dysgu

Ar ddiwedd yr adran hon byddwch yn gallu:

  • nodi proses gwneud penderfyniadau'r cwsmer
  • gwahaniaethu rhwng gwahanol fathau o gwsmeriaid a defnyddwyr
  • nodi'r broses ymchwil i'r farchnad a phwysigrwydd gwahanol fathau o wybodaeth
  • nodi'r model cymysgedd marchnata pedwar 'p' - pedwar 'c'
  • gwybod sut y gall 'lle' effeithio ar fusnes gwledig
  • nodi'r ffactorau sy'n effeithio ar benderfyniadau o ran prisio
  • nodi rhai syniadau hyrwyddo cost isel.