Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Ymchwilio i'r syniad busnes

Deilliannau dysgu

Ar ddiwedd yr adran hon byddwch yn gallu:

  • ystyried ymarferoldeb syniad busnes
  • nodi'r camau tuag at lwyddiant y busnes
  • nodi'r strwythurau gwahanol posibl ar gyfer y cwmni
  • asesu'r effaith y bydd byw mewn amgylchedd gwledig yn ei chael
  • deall rhanddeiliaid, gwybod pwy ydynt a gwybod beth maent yn ei ddisgwyl
  • cynllunio strategaeth i ddatblygu eich cwmni.