Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Ymchwilio i'r syniad busnes

Deilliannau dysgu

Ar ddiwedd yr adran hon byddwch yn gallu:

  • ystyried ymarferoldeb syniad busnes
  • nodi'r camau tuag at lwyddiant y busnes
  • nodi'r strwythurau gwahanol posibl ar gyfer y cwmni
  • asesu'r effaith y bydd byw mewn amgylchedd gwledig yn ei chael
  • deall rhanddeiliaid, gwybod pwy ydynt a gwybod beth maent yn ei ddisgwyl
  • cynllunio strategaeth i ddatblygu eich cwmni.