Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.6 Crynodeb

Yn yr adran hon rydych wedi:

  • edrych ar bwy allai eich cwsmeriaid fod
  • ystyried y llwybr a ddefnyddir gan gwsmeriaid ar eu ffordd i brynu cynnyrch neu wasanaeth
  • ystyried pwysigrwydd ymchwil i'r farchnad a'r camau dan sylw
  • dadbacio'r cymysgedd marchnata ar gyfer eich busnes newydd mewn amgylchedd gwledig.

Nawr agorwch eich AGCB (neu lawrlwythwch y templed [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ) a myfyriwch ar y gweithgareddau a gwblhawyd yn yr adran hon. Adolygwch yr allbwn o bob gweithgarwch a chwblhewch y ddau gwestiwn yn Adran 2 o'r AGCB, sy'n ei gwneud yn ofynnol i chi grynhoi'r agweddau pwysicaf ar eich syniadau hyd yma.