Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4 Galluoedd ac adnoddau

Deilliannau dysgu

Ar ddiwedd yr adran hon byddwch yn gallu:

  • nodi'r model trawsnewid mewnbwn - allbwn
  • cymharu a chyferbynnu galluoedd ac adnoddau y gall cwmni eu prynu'n hawdd a'r rhai y mae'n rhaid iddo eu datblygu dros amser, ac felly sy'n anodd eu hefelychu
  • nodi'r adnoddau a'r galluoedd tebygol sydd eu hangen ar gyfer eich busnes newydd a deall lle mae'r bylchau yn debygol o ddigwydd
  • cwblhau dadansoddiad o gryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau (SWOT).