Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Adnoddau

Adolygiad o Gynnydd y Cynllun Busnes [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

1 Gosod y cefndir ar gyfer busnes gwledig

2 Ymchwilio i'r syniad busnes

3 Cwsmeriaid, marchnadoedd, cystadleuaeth a phrisio

4 Galluoedd ac adnoddau

5 Cyllid a gwybodaeth

Mae'r cynnwys wedi'i drwyddedu o dan drwydded creative commons; rydym yn eich annog i ailddefnyddio, diwygio, ailgymysgu ac ailddosbarthu ond gofynnwn eich bod yn cydymffurfio â'r canlynol:

  • nodwch y Brifysgol Agored fel y ffynhonnell
  • nid yw'r drwydded yn caniatáu defnydd masnachol
  • rhannwch ddiwygiadau a gwelliannau â ni
  • os byddwch yn eu rhannu, gofynnwch i chi wneud hynny gyda'r un drwydded a'r rhyddid sydd gennych.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Ailddefnyddio cynnwys OpenLearn a chwestiynau eraill ar eiddo deallusol.