TI-OD: TESS-India School Leadership Video Resources

ବିଦ୍ୟାଳୟ ନେତୃତ୍ୱ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ନଅଟି ଭିଡିଓ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲିଡରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷାଲାଭରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ଏହିପରି ବିଧି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା।

ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ନଅଟି ସାରାଂଶ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଛି:

ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ TESS-ଇଣ୍ଡିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] ଓଇଆରର ସାରାଂଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି।

ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାନ ବିଧି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା।

ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଓ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲିଡରମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଭିଡିଓ ଉତ୍ସ ଟିପ୍ପଣୀରେ ଦେଖିପାରିବେ।

Downloads

You can download these files for use offline or on a mobile device.

The materials below are provided for offline use for your convenience and are not tracked. If you wish to save your progress, please go through the online version.

ବିଦ୍ୟାଳୟ-ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶିଦାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା